MENY hamburgermeny Close-menu button

Opprettholder stans i ulvejakta

Oslo Tingrett opprettholder fellingsforbudet som tidligere ble gitt ved kjennelse 29. desember 2021 for de fire ulverevirene Hornmoen, Rømskog, Bograngen og Slettås.

Publisert 31. januar 2022 kl. 12.02

Det har vært knyttet spenning til hvilken konklusjon Oslo Tingrett skulle trekke etter muntlige forhandlinger med staten ved Klima- og miljødepartementet i saken om felling av fire ulverevir innenfor ulvesonen. Nå foreligger det en kjennelse i to punkter:

  1. Staten ved Klima- og miljødepartementet forbys å iverksette vedtak 22. desember 2021 om felling av ulv i revirene Hornmoen, Slettås og ulvene på norsk side av revirene Bograngen og Rømskog, inntil annerledes fastsettes av retten.
  2. I saksomkostninger i Oslo tingrett for sakene nr. 21-184877 og 22-738 betaler Staten ved Klima- og miljødepartementet og Utkantkommunenes sammenslutning, in solidum, samlede saksomkostninger med kr 450.000 til NOAH - for dyrs rettigheter, Stiftelsen WWF Verdens Naturfond og Foreningen Våre Rovdyr. Betalingsplikten inntrer to uker fra forkynning av denne kjennelse.

Du kan lese hele kjennelsen her.

Staten anker

Staten anker kjennelsen til lagmannsretten. 

- Jeg er ikke enig i tingrettens konklusjon og mener at den vedtatte lisensfellingen bør gjennomføres. Jeg har derfor besluttet å anke kjennelsen til Borgarting lagmannsrett. Jeg håper ankesaken kan gjennomføres raskt, slik at vi snart får en endelig avklaring om årets lisensfelling, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide i en pressemelding.

Frykter konsekvensene

- NJFF registrerer resultatet av domkjennelsen i Oslo Tingrett som setter en stopp for årets lisensfellinger av ulv innenfor ulvesonen. Vi vil se nærmere på dommen og begrunnelsen som er gitt, og avventer med spenning hva staten som tapende part i denne saken nå vil foreta seg, sier Knut Arne Gjems, leder i NJFF.  

- NJFF frykter at kjennelsen i Oslo Tingrett i praksis vil øke konfliktnivået rundt ulveforvaltningen. NJFF mener at en aktiv forvaltning av ulven, også innenfor ulvesonen, er en forutsetning. Dette tingrettsvedtaket setter en brå stans for en aktiv forvaltning, noe som kan være vanskelig og forstå for den som lever med ulven rundt seg. Utfordringene for løshundjegeren og elgbestand blir store i de berørte områdene. 

- NJFF forventer at så vel regjering som storting går noen runder for å avklare den uavklarte situasjonen rundt ulveforvaltningen som nå i praksis har oppstått. Vi krever handlekraft ifra våre politikere nå, avslutter Gjems.