Planlegg årets fiskesesong med båt på henger

Sportsfiske kan bedrives på mange ulike måter, men for mange av våre fersk- og saltvannsarter er fiske fra båt både mer effektivt, og i enkelte tilfeller helt nødvendig for å komme i kontakt med disse.

Publisert: 04. april 2022 kl. 07.52

Sist oppdatert: 04. april 2022 kl. 07.55

Båten har nettopp fått en vårpuss, motoren er overhalt og årets fisketurer planlegges på sene kvelder foran skjermen. Det store spørsmålet dukker raskt opp. Hvor skal jeg dra, og hvilke muligheter har jeg til å sette ut båt?​

Kartløsning på nett og i NJFF-appen

Oversikten over båtramper man kan benytte har i stor grad vært mangelfull og vanskelig å finne, men dette har Norges Jeger- og Fiskerforbund gjort noe med! Vi har utarbeidet en kartløsning som du både finner på nett og i NJFF-appen. Her har utallige lokalkjente resurspersoner bidratt til å gjøre fisketuren litt lettere for deg.  Dette gjør planlegging i forkant, og underveis til en lek! 

Her kan du laste ned NJFF-appen i App Store for iPhone og på Google Play for Android-telefoner.​ Kartløsningen finner du nederst i denne saken. 

Fem spennende fiskeplasser i ferskvann

Storsjøen i Odalen

Storsjøen er godt kjent i abborfiskemiljøet, og innsjøen byr på mange spennende og varierte fiskeplasser etter arten. Midtre del av innsjøen er preget store grunnområder som kan gi et artig fiske etter stor, jagende abbor. Fisk på over 40cm er forholdsvis vanlig, og man kan enkelte dager påtreffe store stimer av disse om forholdene ligger til rette for det.

Fiskearter: abbor, brasme, elveniøye, flire, gjedde, gullbust, harr, hork, krøkle, lake, laue, mort, nipigget stingsild, sik, steinsmett, vederbuk, ørekyt og ørret

Storsjøen i Rendalen

Storsjøen i Rendalen har de siste årene blitt en meget attraktiv fiskeplass for spinnfiske etter stor ørret fra båt. Innsjøen byr på et spennende fiske, med tidvis gode og store fangster. Etter krøklas introduksjon til innsjøen, har flere ørreter slått om til fiskediett og et mer pelagisk levevis. Dette har gjort ørreten enklere å komme i kontakt med for båtfiskerne. Det blir tatt flere ørreter over 5kg hvert år, og flere av disse tas på spinnfiskeutstyr med ulike wobblere, crankbaits eller sluker.

Fiskearter: ørret, sik røye, harr, gjedde, abbor, mort og lake, steinsmett, ørekyt og krøkle 

Vansjø

Vansjø er en kjent fiskeperle for østlandsfolk, med god grunn. Innsjøen har ekstremt varierende bunntopografi, noe som skaper enormt mange spennende fiskeplasser. Utallige skjær og holmer skaper også utfordringer for båtføreren, så her er det viktig med et godt dybdekart. Vansjø er mest kjent for fiske etter artene gjørs, abbor og gjedde. Alle tre opptrer i stort antall og man kan oppleve et vanvittig mengdefiske, med enkelte større individer. Snittstørrelse ligger på omtrentlig 1-1,5kg for gjørs, 3-400gr for abbor og 2-3kg for gjedde.

Fiskearter: abbor, brasme, flire, lake, gjedde, gjørs, elveniøye, karpe, karuss, sik, krøkle, laue, mort, suter, sørv, trepigget stingsild, ørret, ål, stam, hork og steinsmett

Femunden

Femunden er en av våre store, kjente innsjøer og byr på et spennende fiske etter en rekke ulike arter. Her går det både stor ørret, fin røye, abbor og gjedde for å nevne noen av de aktuelle sportsfiskeartene. Innsjøen byr på et variert fiske på både grunnere og dypere områder, og passer perfekt til å utforskes fra båt. Her finnes det store individer av alle arter, og er man systematisk og fisker riktig er det gode muligheter for virkelig stor fisk og fangster!

Fiskearter: gjedde, abbor, lake, sik, røye, ørret og harr