MENY hamburgermeny Close-menu button

Pukkellaksinvasjon!

Aldri tidligere har vi sett større mengder pukkellaks som går opp i våre lakseelver. I bittelille Munkelva er det tatt opp over 5.000 pukkellaks så langt!

Selv om innsiget av pukkellaks var en varslet hendelse, så er årets innsig av pukkellaks langt ut over noe av det vi har sett tidligere. Det er Øst-Finnmark som er hardest rammet, men pukkellaksen sprer seg langs hele kysten, og det er registrert oppgang av denne arten i Sandvikselva innerst i Oslofjorden. Lenger unna kilden kommer du ikke!

Men som sagt, det er Finnmark som tar verste støyten. I et Facebookinnlegg skriver Sør Varanger JFF at det så langt er tatt pukkellaks i alle de tre elvene de forvalter. 
Klokkerelva: 431 - ligger på 60-70 i døgnet nå.
Karpelva: tett på 500 - som Klokkerelva ca 60-70 i døgnet.
Munkelva: bikket 5000 i går, altså over 6 tonn fisk.

Les en NRK-sak om "Hva er egentlig greia med pukkellaks?"

Enorm frivillig innsats 

Det legges ned en enorm dugnadsinnsats for villaksen i disse dager. I et desperat forsøk på å demme opp for den voldsomme invasjonen står det frivillige fra Sør Varanger JFF og andre i elvene og øser opp pukkellaks fra feller og laksetrapper. Alle monner drar, selv om arbeidet noen ganger kan virke nytteløst. 

Sjekk Facebooksiden til Sør Varanger JFF
 

Krever større offentlig innsats

NJFF har bedt om en større offentlig innsats i bekjempelsen av pukkellaks. Å bygge en bekjempelsesstrategi på frivillig innsats er for svakt. Sakte ser det ut til at dette også går inn hos politikere og forvaltning. Miljødirektoratet har omsider kommet med et forslag til handlingsplan for å bekjempe pukkelaks.
 

Også et avfallsproblem

Statsforvalteren i Troms og Finnmark opplyser nå om at mengdene pukkellaks som fanges under uttaksfiske i enkelte elver krever ekstra tiltak hva gjelder håndtering. Mye av laksen blir solgt og gitt bort, men mengden fisk gjør dette vanskelig og krevende. Derfor må en del av pukkellaksen håndteres som avfall. Dette gjelder hovedsakelig Øst-Finnmark, men det må forberedes på at like situasjoner kan oppstå i elver lengre sør- og vestover. 

Finnmarkseiendommen hadde søkt statsforvalteren om tillatelse til å dumpe pukkellaks i sjøen for å gjøre avfallshåndteringen noe lettere, og denne søknaden er nå innvilget etter forurensningsregelverket. Denne tillatelsen gjelder fisk som ikke kan nyttiggjøres som mat, dyrefor eller som annen råvare, og gjelder for 51 vassdrag i Finnmark frem til 1. oktober. Dumpingen skal foregå i tråd med kommunale retningslinjer, og minst 1 km fra land på minst 20 m dyp. Dette for å unngå tilgrising og forurensning av strandsonen.

Regelverket åpner også for at de som fisker pukkellaks kan selge dette så lenge de er registrert hos mattilsynet. Det er gratis å registrere seg. Mer informasjon om dette finner du på denne linken