Reinvettregler for jegerne

NJFF oppfordrer alle jegere om å følge reinvettreglene om det jaktes i områder med tamreindrift.

Publisert: 09. september 2022 kl. 05.00

Finnmarkseiendommen har laget et sett med reinvettregler for å forebygge konflikter mellom jegere som jakter med hund og reinnæringen. NJFF har bidratt med innspill. Vi stiller oss helhjertet bak reglene, og oppfordrer alle jegere som skal jakte i potensielle tamreinområder om å gjøre seg kjent med reglene. Vis respekt for hverandres bruk av naturen. 

Vi har tamreindrift i mange områder fra Finnmark til Engerdal. Jakt med hund kan komme i konflikt med tamreindrift , men med relativt enkle grep kan mange konflikter forebygges.

 

Reinvettregler

  • Respekter båndtvangsbestemmelsene. Gjør deg kjent med lokale hundeforskrifter. 
  • Når du oppdager rein, kall inn hunden, vis hensyn og ta den om nødvendig i bånd. 
  • Reinspor i snøen? Vær oppmerksom – rein i området. 
  • Ser du én rein? Vær oppmerksom – mest sannsynlig er det flere dyr i området. 
  • Skaff deg kunnskap om reindrifta i områdene du ferdes i.  
  • Gjør tiltak for å gjøre hunden din uinteressert i rein. 
  • Steng porten i reingjerdet hvis du selv har åpnet den. 
  • Meld fra til politi tlf. 02800 dersom du oppdager skadet eller død rein. 
  • Kontakt Statsforvalteren i Troms og Finnmark tlf. 78 95 03 00 for mer informasjon om reindrift. 

Last ned plakat med reinvettreglene her