Rypevarsel! Svak nedgang i Sør- og Midt-Norge, bra i nord.

Her følger den første rypeoversikten fra fjellstyrene i Sør-Norge, og fra Finnmarkseiendommen.

Publisert: 26. august 2022 kl. 05.58

Sist oppdatert: 27. august 2022 kl. 10.15

- Ut fra årets takseringsdata ser det ut som det er litt lavere bestander av rype i år enn i 2021 i Sør-Norge. Det ser også ut som om rypene har fått fram færre kyllinger. Årsakene er nok mange og sammensatte. Som vanlig er variasjonen stor, også i relativt nærliggende områder, sier Torgeir Lande i Norges Fjellstyresamband.

- Det er godt å vite at vi har en god oversikt over rypebestandene. Mange jegere vil få fine opplevelser i fjellet i høst uansett, og mange vil kunne bringe førsteklasses mat med seg hjem. Vi skal allikevel ikke ta ut mer enn produksjonen tillater, understreker informasjonssjef Espen Farstad i Norges Jeger- og Fiskerforbund.

Slik er situasjonen i Sør- og Midt-Norge:

Trøndelag
Generelt sett er bestanden i Trøndelag noe lavere enn i 2021. Det er likevel bra med fugl i mange områder. Spesielt i områder mot kysten er det en økning i forhold til i 2021.  Også i de indre områdene som Snåsa og Lierne viser resultatene at det er ok med fugl, selv om man ikke har de samme tetthetene som i 2021. Klekkingen har i mange områder ikke vært optimal og tettheten også litt lavere mange steder.  Noen fjellstyrer har derfor i år valg å sette ned dagskvotene noe. Generelt sett virker det som om Trøndelag har mer fugl enn mange andre områder i Sør-Norge.

Hardangervidda
Øst på Hardangervidda forvalter Øvre Numedal fjellstyre store områder. Her er det også litt færre ryper enn i 2021, men med en tetthet på ca 30 pr km2 er det fremdeles bra med ryper i fjellet. Hos Eidfjord fjellstyre er det heller magert, og man har her vedtatt å ikke selge flere kort for rypejakta 2022. 

Valdres/Gausdal
Gausdal-, Torpa- og Øystre Slidre fjellstyre melder om en mager rypebestand. Her vil man nå vurdere om man skal gjennomføre jakt eller ikke. En beslutning er foreløpig ikke tatt. I Vestre Slidre ser det imidlertid litt bedre ut, og man mener bestanden er på akseptabelt nivå. Her vil man antakelig åpne for jakt, men med lave dagskvoter. Endelig beslutning er foreløpig ikke tatt.

Gudbrandsdalen
Bestanden generelt sett er noe lavere i Gudbrandsdalen enn i 2021. De fleste fjellstyrene melder om en nedgang i både kyllingproduksjon og tetthet, men det varierer en god del. Hos Dovre fjellstyre har man hatt en litt høyere kyllingproduksjon enn tidligere og hos Fron fjellstyre er det så lav bestand at fredning vurderes.  Lengre øst, hos Sollia fjellstyre, har man en bestand omtrent som i 2021. Engerdal fjellstyre er et av de få fjellstyrene hvor man registrer økning både i tetthet og produksjon. Her vil fjellstyret vurdere å legge ut flere jaktkort.

For mer detaljert informasjon, les hele RypeRapporten her. 

Finnmark ser bra ut

Finnmarkseiendommen (FeFo) melder på sine sider at det går mot et godt rypeår i Finnmark: "Sett under ett viser takseringene de høyeste tetthetene siden midten på 2000-tallet. Tallene viser stort sett bra med voksenfugl, og varierende fra under middels til god produksjon. Det er betydelige lokale variasjoner, og generelt er det bedre produksjon langs kysten enn på indre strøk."

Les mer på FeFos hjemmeside.

 

Oppdatert med Statskogs meldinger

Statskog sender ut egen pressemelding med rapporter fra takseringer på deres arealer. Mesteparten av disse arealene ligger i Nordland og Troms, men det er også områder i Sør-Norge, da særlig i Innlandet. 

Statskog melder om en positiv utvikling for rype og skogsfugl. De ferske tallene viser en historisk sterk økning i rypebestanden på Statskogs arealer i Nordland og Troms. Lenger sør i Norge varierer tallene mer.

Les mer om rype- og skogsfuglsituasjonen på Statskogs grunn her.