Samarbeidet med Statskog ruller videre

Statskog og NJFF har nylig fornyet en samarbeidsavtale. Symbolsk nok skjedde det på Meraker Brug, der allmennheten nå får en økt tilgang til jakt og fiske.

Publisert: 09. februar 2023 kl. 11.01

Statskog, som er landets største grunneier, og NJFF som er interesseorganisasjonen for landets jegere og fiskere, har nylig hatt sitt årlige samarbeidsmøte. Møtet var lagt på det nyervervede Meraker Brug i Trøndelag. Som kjent overtok jo Statskog eierskapet til den enorme utmarkseiendommen i Midt-Norge i fjor. NJFF var en betydelig pådriver for dette oppkjøpet, da vi gjennom statlig eierskap sikrer en garantert tilgang til jakt og fiske for alle som er bosatt i Norge. 

Samarbeidsavtale 

I bunnen for det gode samarbeidet mellom NJFF og Statskog ligger en samarbeidsavtale. På bildet ser du administrerende direktør i Statskog Gunnar Lien og generalsekretær i NJFF Eldar Berli tar hverandre i handa  etter at avtalen er undertegnet. I avtalen strekes opp de viktigste grunnprinsipper for forvaltningen av jakt og fiske på Statskogs arealer. På møtet ble samarbeidsavtalen gjennomgått og revidert, slik at det gode grunnlaget for praktisk samarbeid blir godt ivaretatt i avtalen. 

Du finner samarbeidsavtalen her.
 

Vevet teppe på Meraker Brug.jpg
Vevet teppe som viser utmarksverdiene til Meraker Brug.

Felles verdigrunnlag

I avtalen ligger beskrivelser av vårt felles verdigrunnlag. 

- Samarbeidet mellom NJFF og Statskog skal fundamenteres på en målsetting om å bevare naturmangfoldet og om en bærekraftig forvaltning av ressursene. Partene ønsker å bidra til både å finne løsninger på klimautfordringene og sikre en langsiktig forvaltning av viltets og fiskens leveområder. Dette skal gjøres gjeldende i forhold til skogbruk, vilt- og fiskeforvaltning og øvrig aktivitet.

- Partene skal aktivt bidra til å finne gode løsninger for å møte samfunnets krav til en kunnskapsbasert forvaltning og høsting av vilt og fisk. Arbeidet med hønsefuglportalen er et eksempel på hvordan vi kan møte et økende krav til et godt kunnskapsgrunnlag.

- Høsting av naturens overskudd skal gjøres gjennom tilrettelegging for jakt og fiske. Tilretteleggingen skal gjøres på en måte som sikrer allmennhetens interesser.

- Inatur er en viktig satsing for å legge til rette for god informasjon om jakt- og fiskemuligheter, priser og annet samtidig som enhver enkelt kan kjøpe jakt- og fiskekort.

- Partene vil i fellesskap arbeide for å fjerne barrierer som kan virke begrensende for allmennhetens muligheter for utøvelse av jakt og fiske.