Oslofjorden er syk. Nå trommes det sammen til en bred allianse av natur- og friluftsorganisasjoner som ønsker å ta grep.  NJFF er selvsagt med.

Sammen for Oslofjorden

Oslofjorden er syk. Nå trommes det sammen til en bred allianse av natur- og friluftsorganisasjoner som ønsker å ta grep. NJFF er selvsagt med.

Publisert: 05. juni 2023 kl. 10.09

18 nasjonale og lokale natur- og friluftslivsorganisasjoner, med til sammen over en million medlemskap, har nå gått sammen om initiativet «Nettverk for en levende Oslofjord». 

- Vi er alt fra turgåere, padlere og fiskere til folk som brenner for natur og miljø, som nå mener det haster å ta grep for Oslofjorden og de godt over 2 millioner menneskene som har den som sitt viktigste friluftslivsområde, sier Hans Erik Lerkelund i Norsk Friluftsliv.

Alle vet at fjorden er syk

Oslofjorden er en av Norges mest artsrike fjorder, men siste årene har miljøtilstanden i fjorden blitt svært alvorlig.

På 1980-tallet ville ikke kommunene i ytre Oslofjord rense avløpet sitt, og følgen er at fjorden er blitt fylt opp av gjødsel i 40 år. Dette, sammen med avrenning fra jordbruket, fysiske forstyrrelser og utbygging, overfiske og utslipp av miljøgifter, er de viktigste årsakene til den alvorlige miljøsituasjonen for fjorden.

Dette har igjen medført at torsk, blåskjell og ålegress har forsvunnet og bunnvannet har blitt oksygenfritt flere steder

- Alle er enige om at fjorden er syk, og blir stadig sykere, men det gjøres for lite for å snu sykdomsforløpet. Vi er mange som er utålmodige, og formålet med nettverket er å sørge for raskere tempo og større aktivitet for å redde fjorden, forteller Henning Røed fra Oslofjordens Friluftsråd.

- Dette har vi tro på!

Sportsfiskekonsulent i NJFF, Sondre Breian, er entusiastisk positiv til dette initiativet.

Sondre_som_fisker_NJ_07790_Foto_Karoline_Akre.JPG

- Vi har mange lokalforeninger rundt Oslofjorden, og det er et stort engasjement for fjorden blant mange av våre medlemmer. Vi som ferdes langs kysten med fiskestanga kjenner på fortvilelsen over den negative utviklingen vi har hatt i flere år. Torsken og blåskjellene er borte, og følelsen av at noe er grunnleggende galt har sneket seg inn på oss. Vi engasjerer oss i bekkene for å sikre gode forhold for sjøørreten, men mange har nok ønsket et enda større og sterkere initiativ. Derfor hilser vi dette initiativet velkommen, og vi ønsker å bidra med det vi kan i arbeidet for en sunn og levende fjord.

Bredt nasjonalt samarbeid

Nettverk for en levende Oslofjord er startet opp av følgende organisasjoner:

Den Norske Turistforening, Greenpeace, Naturvernforbundet, Fjordgruppa til Naturvernforbundet i Oslo, Forum for natur og Friluftsliv rundt Oslofjorden, Forbundet Kysten, Natur og ungdom, Norges Dykkerforbund, Norges Jeger- og Fiskerforbund, Norges Padlerforbund, Sabima, WWF, Oslofjordens friluftsråd, Norsk Friluftsliv, Norges seilforbund, Bellona, Bærum Elveforum og Båtforbundet (KNMB).

Organisasjonene vil samles i arbeidsgrupper, der de blant annet vil sikre at regjeringens tiltaksplan for Oslofjorden, blir fulgt opp på en effektiv måte.

– Det handler både om å ha levedyktige bestander av artene, som torsk, blåskjell og ålegras, og om at folk har tilgang til strandsonen og trygge og rene sjøområder der de kan bade og drive med alle slags fritidsaktivitet, forteller Lerkelund.