Siste nytt om elektroniske våpensøknader

Det går mot en digitalisering av våpensøknader, men selve behandlingen vil fremdeles være manuell, og det vil fremdeles kunne ta like lang tid å få søknaden behandlet. NJFF jobber med saken.

Publisert: 02. juli 2021 kl. 14.50

Sist oppdatert: 23. juni 2021 kl. 13.13

​​Flertallet i justiskomiteen tilrår Stortinget å be regjeringen om en plan for digitalisering av søknad om tillatelse til våpenerverv før sommeren 2021. Ordrett lyder vedtaket: "Stortinget ber regjeringen legge frem forslag om digitalisering av søknad om tillatelse for samt lagerføring og innførsel av våpen, herunder en konkret fremdriftsplan for prosjektet, senest i revidert statsbudsjett for 2021."

Komiteens tilråding fremmes av medlemmene fra Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti. De utgjør til sammen et rent flertall. Saken skal behandles i stortingssalen for endelig vedtak, men med et flertall i komiteen betyr det i praksis at det blir slik. Dermed må regjeringen ta fatt og levere innen de frister som Stortinget setter. Revidert statsbudsjett leveres i begynnelsen av juni. 

NJFF presser på

- Vi gir innspill og "maser" politisk sammen med de andre skytterorganisasjonene, sier Vidar Nilsen, våpenkonsulent i NJFF. 
- Når det gjelder digitalisering av våpensøknader, så vil det nok være snakk om digitalisert søknad i første omgang. Behandlingen vil fremdeles være manuell, og det vil fremdeles kunne ta like lang tid å få søknaden behandlet.

Digitalisering av våpenforvaltninga for øvrig, vil bli et trinn 2, og er en lengre prosess (jfr. konseptutredninga for ny våpenforvaltning 2018).

- Vi er ikke fornøyd med dagens håndtering av våpensøknader. Behandling av våpensøknader tar nå inntil 24 uker der det er lengst ventetid – så i enkelte distrikter begynner det allerede å haste for de som skal rekke årets jaktsesong. Saksbehandlingstider for våpensøknad – Politiet.no

- Digital søknad kan være en start, men det er nok mye mer som må på plass for at det skal bli vesentlig mer effektiv behandling av søknader. Vi arbeider videre med saken, og lover å holde trykket oppe avslutter våpenkonsulenten. 

Mindre lovendringer i den nye våpenloven ​

Under behandlingen i Justiskomiteen ble det også behandlet noen mindre lovendringer i den nye våpenloven. 
- Ikke alt er relevant for oss jegere og skyttere, sier Nilsen, men det er verdt å merke seg at en overgangstid på 3 år etter ikrafttredelse av loven for de halvautorifler som blir forbudt opprettholdes (var foreslått å endre til ett år). I tillegg at det i loven ikke legges inn begrensning på ett år for våpen som oppbevares hos andre (det vil fremdeles kreves tillatelse fra politiet for å oppbevare våpen hos andre, så det er ingen selvfølge at det vil bli gitt tillatelser lengre enn ett år selv om det ikke begrenses i loven).