Regjeringen frafaller sitt forslag om et særlig bekjempelsesfiske etter pukkellaks i sjøen i Finnmark. Hovedinnsatsen skal gjøres i elvene

Sjølaksefisket opprettholdes i Finnmark

Regjeringen frafaller sitt forslag om et særlig bekjempelsesfiske etter pukkellaks i sjøen i Finnmark. Hovedinnsatsen skal gjøres i elvene.

Publisert: 28. april 2023 kl. 13.47

Det ventes et stort innrykk av pukkellaks til norskekysten i 2023. For å øke uttaket av pukkellaks i sjø, sendte regjeringen i mars ut et forslag om et målrettet fiske etter pukkellaks i sjø i Finnmark. Dette skulle skje  mellom 20. juni og 15. juli, med kilenøter med mindre maskevidder, og skulle erstatte det ordinære sjølaksefisket i 2023. 

Etter en høringsrunde har nå regjeringen snudd, og besluttet at den beste løsningen vil være å ta pukkellaks som bifangst i det ordinære sjølaksefisket. Dermed videreføres det ordinære sjølaksefisket, dog med forbud mot fiske i Tanafjorden og områdene utenfor. Hovedfokus i bekjempelsesarbeidet vil være i elvene, og det er planlagt å sette opp rundt 30 pukkellaksfeller i elver i Finnmark for å stanse oppgangen av pukkellaks i elvene. 

Dette står å lese i melding fra regjeringen.

Et svært spennende år

- 2023 blir et svært spennende år med tanke på pukkellaks, sier Øyvind Fjeldseth, rådgiver på fisk i NJFF. 

- Vi vet ikke hvor mye pukkelaks som kommer inn mot norskekysten i år, men vi frykter det verste. I 2021 ble det fisket rundt 40.000 pukkellaks i havet, og rundt 110.000 i elvene, hovedsakelig i Finnmark. I år frykter man at innsiget skal være det 6-7 dobbelte. Det kan bli en usedvanlig het pukkellakssommer. 

Øyvind 2021.jpg

- Innsatsen i elvene blir det viktigste. Regjeringen har bevilget 25,3 millioner kroner over statsbudsjettet til bekjempelse av pukkellaks, noe som er et viktig bidrag i bekjempelsesarbeidet. NJFF har imidlertid lenge påpekt at det neppe er tilstrekkelig, og at regjeringen bør øke midlene til bekjemping av pukkellaks i revidert statsbudsjett som legges fram omtrent på den tiden pukkellaksen vil innta elvene våre, avslutter Fjeldseth.