MENY hamburgermeny Close-menu button

Sjøørretriket – med elever i bekken

Elever fra Vestby vgs har sammen med regionssekretær i NJFF Oslo, Hjalmar Eide og sjøørretveileder, Bjørn Tore Kjølholt rettet fokus mot Hølenvassdraget hvor det trolig befinner seg rundt 15 mil med mulige sjøørretbekker.

Publisert 26. september 2022 kl. 13.18

Hjalmar Eide var med på å starte samarbeidet med forskerlinja på Vestby VGS, NMBU, Morsa vannområde og Vestby kommune. Fra tidligere tider ble det satt en anadrom grense et stykke ned i Hølenvassdraget, men Hjalmar hadde en mistanke om at fisk gikk forbi denne grensen.

Aktive elever

Elevene har befart bekken, igangsatt prosessen med å lage en tiltaksplan, samt avklart med grunneiere og skal etter hvert ferdigstille en søknad om tiltak. I prosjektet er elevene en aktiv og deltagende part i alle prosesser som foregår i forbindelse med habitatrestaurerende og overvåkende tiltak i Hølenvassdraget.

Samarbeid med det som kanskje blir fremtidens beslutningstakere, biologer eller forvaltere er viktig for å sikre at forståelsen av viktigheten med friske og velfungerende økosystemer i bekker og elver hvor sjøørreten og annet dyreliv lever. Det ønsker vi i Sjøørretriket å hjelpe til med.

Bilde3.jpg

 

Sjøørretrike-2.jpg
Hjalmar Eide (t.v.) og Bjørn Tore Kjørholt.