MENY hamburgermeny Close-menu button

Skrantesjuke: Viktig kunnskapsgrunnlag i ny rapport

Mattilsynet og Miljødirektoratet har mottatt en rapport om oppdatert kunnskap og vurdering av ulike tiltak knyttet til skrantesjuke

Rapporten ble bestilt etter at det i fjor høst ble påvist skrantesjuke hos en villreinbukk på Hardangervidda og er levert av Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM).

VKM fikk i oppdrag å vurdere tre alternative strategier: Ingen tiltak, begrense smitte og utrydde smitte. VKM har vurdert hvilke konsekvenser de tre strategiene kan ha på kort og lang sikt, både overordnede, veterinærmedisinske og økologiske. I tillegg har de vurdert effekten av ulike tiltak som kan bidra til å begrense eller utrydde skrantesjuke.​

Les mer om rapporten hos VKM

-Mye godt arbeid er gjort for å øke kunnskapen om CWD. Denne nye kunnskapen viser ikke vei til noen enkel løsning, og reiser nye spørsmål som det må arbeides videre med, sier viltkonsulent i NJFF, Webjørn Svendsen. Han understreker at det er viktig at NJFF støtter arbeidet som pågår. -Det mest spennende vil bli hvilke tiltak som velges videre for å holde smitten i sjakk rundt Hardangervidda, og at tiltak som regulerer bruk av salt i sauenæringa kommer på plass tilstrekkelig tidlig til at de kan få effekt allerede kommende sommer, sier Svendsen. 

Les mer om skrantesjuke på Hjorteviltportalen