MENY hamburgermeny Close-menu button

Slutt på hundetrening på fasan og rapphøns?

En ny rapport er kritisk til utsett av fasan og rapphøns i norsk natur. Det kan ramme trening av fuglehunder i lavlandet.

Publisert 17. januar 2023 kl. 09.06

Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) er kritiske til utsetting av fasaner og rapphøns da de mener det utgjør en risiko for biologisk mangfold og for helsen og velferden til fuglene. Det kommer fram i en ny rapport som er levert på oppdrag fra Mattilsynet og Miljødirektoratet. 

NJFF forfølger saken

- Det er ikke tvil om at konklusjonene og ordbruken i rapporten er utfordrende for fortsatt trening av hund på utsatt fugl, og kanskje mer vidtrekkende enn det også, men nå vil vi først lese rapporten nøye før vi går ut med noe, sier Siri Parmann, leder i fagavdelingen i NJFF.

- Forbundsstyret skal få saken til behandling. Som en del av saksutredningen vil vi også ha samtaler med Norsk Kennelklub og Fuglehundklubbenes forbund før vi konkluderer på formen på vårt videre engasjement. 

Gammel praksis

Fasaner og rapphøns er satt ut i norsk natur siden slutten av 1800-tallet. Fuglene brukes til jakttrening av stående fuglehunder. Import, hold og utsetting har i liten grad vært regulert. 

I henhold til viltforskriften som trådte i kraft 1. april 2020 kreves det tillatelse for hold av alle viltarter, og med det fulgte en debatt rundt utsetting av fugl. I 2021 ble det gitt avslag på alle søknader om utsetting av fasan og rapphøns i Norge. Da med begrunnelse i negative påvirkninger på naturmangfold og brudd på dyrevelferdsloven. Avslagene ble påklaget av aktørene.

Klima- og Miljødepartementet (KLD) behandlet klagene og gav dem medhold, og gav dermed tillatelse til utsetting. KLD tydeliggjorde i sin vurdering at det trenges ytterligere kunnskap om påvirkninger på naturmangfold og dyrevelferd ved utsetting av fasan og rapphøns. Mattilsynet og Miljødirektoratet ønsket en vurdering av hvilke konsekvenser import, hold og utsetting kan ha på biologisk mangfold, dyrehelse og dyrevelferd, og av tiltak som kan redusere mulig risiko og ga VKM et oppdrag som har resultert i rapporten. 

NJFF har vært engasjert i saken over tid, noe du kan lese mer om i denne nettsaken: Trening og prøving på fasan og rapphøns