Stans i fuglejakt i Rogaland

Jaktforbud på fugl er innført i 15 kommuner i Rogaland grunnet nytt utbrudd av fugleinfluensa – her er siste oppdatering 3/11.

Publisert: 25. oktober 2022 kl. 09.55

Sist oppdatert: 03. november 2022 kl. 14.13

Ville fugler kan være smittet av fugleinfluensa, så jakta må stanse umiddelbart. NJFF har hatt løpende kontakt med Mattilsynet gjennom helgen, og støtter et jaktforbud.

Unntak for skogshøns og rype

NJFF Rogaland oppfordrer jegerne til å rette seg etter Mattilsynets pålegg. Dette er en alvorlig og nødvendig reaksjon, men uten alvorlige tiltak kan situasjonen komme ut av kontroll. Vi har imidlertid fått gehør for at det i de 15 kommunene ikke er forbud mot jakt på viltlevende skogshøns. Det betyr at det er tillatt å jakte på lirype, fjellrype, storfugl, orrfugl og jerpe.

- Ved tidligere utbrudd har det vært innført totalforbud mot all fuglejakt i de 15 berørte kommunene, sier Tore Gilje, regionsekretær i NJFF Rogaland. - Nå har vi fått fornuftige unntak for de jaktbare artene som blant annet finnes til fjells, samt i områder som ikke defineres som risikoområder. Vi støtter selvfølgelig stans i jakta på ender, gjess, måker, og andre arter med høy smittefare.

Dispensasjon for skogsfuglprøve 11. - 13. november

Mattilsynet kom med et utvidet forbud mot jaktrelatert aktivitet, herunder fuglehundprøver. NJFF og Egersund JFF søkte om dispensasjon for gjennomføring av Norges største skogsfuglprøve for stående fuglehunder. Denne ble delvis tatt til følge. Det betyr at prøven 11. - 13. november i Egersund kan gjennomføres med kun mindre endringer.

Ikke flytt fugl innenfor eller ut av sonene

Det er også restriksjoner på transport av skutt fuglevilt. Det er blant annet ikke lov å flytte viltlevende fugler, egg, kjøtt, innmat eller fjær hverken innenfor infisert sone eller ut av infisert sone. Man skal heller ikke transportere slakterester og avfall innad i og ut av infisert sone.

Les mer på Mattilsynets hjemmeside.

Følgende kommuner er definert som infisert sone:

Kvitsøy
Randaberg
Sandnes
Sola
Stavanger
Klepp
Time
Gjesdal
Hjelmeland
Strand
Bjerkreim
Lund
Sokndal
Eigersund

Skal hindre smitte

Jaktforbudet i sonene er innført for å hindre smitte mellom fugler i området. Det er stor tetthet av kommersielt fjørfehold og andre fugler i fangenskap på Jæren. Når du under jakt håndterer ville fugler som kan være smittet med fugleinfluensa, kan støv og virus fra fuglenes fjørdrakt og hud direkte eller indirekte spres til fugler i fangenskap.