MENY hamburgermeny Close-menu button

Staten kjøper Meraker Brug, NJFF applauderer

- Et stort stykke Norge kommer nå på fellesskapets hender. Det er meget gledelig, og en god avgjørelse av regjeringen, sier Eldar Berli, generalsekretær i NJFF.

Publisert 20. oktober 2022 kl. 11.44

Regjeringen gått inn for at staten skal kjøpe Meraker Brug. Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) er svært glade for avgjørelsen og berømmer regjeringen for å gripe en unik sjanse.

- NJFF har, helt siden det ble kjent at Meraker Brug var til salgs, engasjert seg i saken. Forbundet for jegere og fiskere har vært tydelige på at vi ønsker at staten skulle kjøpe eiendommen og la Statskog forvalte den. Dette synet har vi gjort kjent ovenfor regjeringen, Stortinget, partiene og i media, sier Berli.

Statskog er den selvsagte forvalteren

- Statskog har lang erfaring i å forvalte våre felles naturområder, og er den eneste garantisten for at landets jegere og fiskere har like rettigheter og lik tilgang til det høstingsbaserte friluftslivet, sier Berli. 

Statskog har en sentral rolle som tilrettelegger for jakt, fiske og annet friluftsliv. Alle som er bosatt i Norge har rett på jakt og fiske på områdene der Statskog har tilbud om jakt og fiske, også med hund for de som ønsker å benytte det til jakt. Statskog er en garantist for allmennhetens tilgang til jakt og fiske, og de gjør en viktig innsats for å legge til rette for et friluftsliv for alle. De tilbyr jakt på storvilt og småvilt, selger fiskekort og leier ut koier og hytter til en rimelig penge. Vårt felles eierskap i Statskog sikrer at jegere, fiskere og friluftlivsinteresserte får gode naturopplevelser i skog og fjell.

Berli understreker at NJFF ikke har noe mot privat eiendomsrett, men mener det er viktig at noe av Norges areal er i statlig eie.

- De aller fleste private grunneiere i Norge har et godt samarbeid med jegere og fiskere som ønsker å drive et høstingsbasert friluftsliv, sier han. Likevel mener vi at en del av Norge bør være i fellesskapets eie. 

Kunnskap som grunnlag for en bærekraftig naturforvaltning

Tilgang på store, sammenhengende arealer er av stor betydning også i et forskningsperspektiv. Statskog har inntatt en offensiv rolle for å framskaffe ny kunnskap og legge til rette for forsknings- og utredningsvirksomhet på sine arealer. Få andre grunneiere har arealer som muliggjør gjennomføring av fullskala forskningsprosjekter som kan bidra til å framskaffe kunnskap for morgendagens utmarks- og ressursforvaltning.

Med en styrking av sitt areal vil Statskog kunne videreutvikle sin rolle som en ledende kunnskapsleverandør. 

Dette er en gledens dag, avslutter Eldar Berli. 

Staten bør kjøpe Meraker Brug

Kommune til salgs, Jakt & Fiske

Debattinnlegg i Trønderavisa