MENY hamburgermeny Close-menu button

Staten vant i ulvesaken

WWF saksøkte staten etter ulvejakta i Østerdalen i 2017-18. Nå har Høyesterett enstemmig avvist påstanden om at jakta var i strid med gjeldende rett og internasjonale avtaler.

​​​Høyesterett har i dom gitt Staten medhold på alle punkter - vedtakene om uttak av ulv ble kjent gyldige. Dommen avgjør prinsipielle spørsmål om Grunnloven § 112, Bernkonvensjonen, rødlisten og den norske forvaltningsmodellen med sonering og bestandsmål. ​Dommen er enstemmig.
Ulvedom i Høyesterett 26.03.21

​​​Gledelig resultat

- ​Det er gledelig at vi har fått en endelig avklaring i Høyesterett av jussen rundt ulveforvaltningen, uttaler Knut Arne Gjems, leder i NJFF. Vi vil nå lese dommen og se nøye på premissene. 

- Dommen sier at lisensfellingen av ulv i 2017-2018 ikke truet ulvebestanden. Dommen er viktig for at vi fortsatt skal kunne fatte vedtak om lisensfelling av ulv både innenfor og utenfor ulvesonen også i framtiden, selvsagt innenfor rammene av rovviltforskriften, naturmangfoldloven og forpliktelsene i henhold til Bernkonvensjonen. 

- Det er også viktig at Høyesterett slår fast at det kan tas utgangspunkt i at den norske ulvebestanden deles med Sverige. NJFF vil fortsette arbeidet med å skolere jegerne og legge grunnlaget for god gjennomføring av vedtakene om lisensfelling.

 

- Hadde staten tapt denne saken i Høyesterett, hadde vi stått overfor en situasjon der hele grunnlaget for lisensfelling av ulv hadde vært endret og utfordringene for å ivareta våre interesser hadde vært betydelige. Der er vi heldigvis ikke, avslutter Gjems.