Høyesterett har felt dom og har frikjent staten for fellingen av en ulveflokk innenfor ulvesonen.

Staten vant Letjennasaken

Høyesterett har felt dom og har frikjent staten for fellingen av en ulveflokk innenfor ulvesonen.

Publisert: 16. mai 2023 kl. 15.54

Sist oppdatert: 16. mai 2023 kl. 15.53

Statens vedtak om å felle Letjenna-ulvene innenfor ulvesonen var lovlig, mener Høyesterett, som i dag fattet et enstemmig vedtak i saken. 

Letjenna-ulveparet og deres to årsvalper ble skutt innenfor ulvesonen i januar 2020. I mars samme år leverte dyrevernorganisasjonen Noah en stevning til Oslo tingrett. De mente fellingen var ulovlig. Noah fikk medhold i tingretten, og en anke til Borgarting lagmannsrett ble avvist. Staten anket så videre til Høyesterett, og vant der fram etter at følgende dom ble avsagt:

1. Staten ved Klima- og miljødepartementet frifinnes.

2. sakskostnader tilkjennes ikke for noen instans.

Gledelig dom

- Dette er en gledelig dom, kommenterer Knut Arne Gjems, leder i NJFF. 

- Nå er det stadfestet av vår høyeste rettsinstans, at staten har det nødvendige spillerom til å utøve en ulveforvaltning som kan innebære lisensfellinger av familiegrupper av ulv også innenfor ulvesonen. 

- Nå skal vi lese dommen nøye før vi gir ytterligere kommentarer, avslutter Gjems.