Stor rømming av syk laks på Hitra

14.000 laks à 7 kilo har rømt fra et oppdrettsanlegg på Hitra. Nå viser det seg at fisken i tillegg har nyresykdommer som kan smitte til villaksen.

Publisert: 07. mai 2024 kl. 13.23

Det var på søndag at 5, mai at lakseprodusenten Lerøy oppdaget en revne i en not på Reitholmen i Fillfjorden i Hitra kommune, og at rundt 14.000 slakteferdige laks med en snittvekt på 7,3 kilo hadde rømt. 

- Dette er virkelig ikke bra, kommenterer Øyvind Fjeldseth, rådgiver på fisk i NJFF. 

- Hitra ligger i innløpet til verdens viktigste laksefjord for atlantisk laks, og rømmingen skjer i det villaksen er på vei inn til trønderelvene for å gyte. Vi vet at genetisk innblanding i villaksbestandene er en av de største truslene for villaksen. 

Så viser det seg at fisken i tillegg er alvorlig syk

Nå viser det seg at laksen i anlegget var smittet av to alvorlige sykdommer, såkalt bakteriell nyresyke (BKD) og nyresykdommen PD (Pancreas disease).
Det aktuelle Lerøy-anlegget var båndlagt av Mattilsynet på grunn av smitten.

Ifølge Are Nylund, professor i fiskehelse ved Universitetet i Bergen, er særlig sykdommen bakteriell nyresyke (BKD) dårlig nytt, skriver Dagbladet

- Dette er ikke bra, for vi har mange viktige villakselver i Trøndelag, som Orkla, Gaula og Namsen. Det siste man ønsker, er å få BKD inn blant villaksen, sier Nylund til Dagbladet. 

Lerøy beklager

– Dette er en fortvilende situasjon. Vi har raskt mobilisert ekstra ressurser for å sikre noten og fange opp mest mulig av den rømte fisken. Vi har en god dialog med relevante myndigheter og aktører, inkludert Fiskeridirektoratet, og samarbeider tett med dem for å håndtere situasjonen på en mest mulig effektiv måte, uttaler Harald Larssen, daglig leder i Lerøy Midt, i en pressemelding. 

Statsforvalteren har ikke åpnet for fritt fiske. Det er kun gitt åpning for fiske i regi av Lerøy og selskapets underleverandører.

– Vi beklager hendelsen på det sterkeste. Dette skal ikke skje. Vi har en visjon om null rømming, og tar dette svært alvorlig, sier Larssen i meldingen.

Rømming er fremdeles et problem 

Fjeldseth Øyvind.jpg

- På tross av at vi har sett en nedgang i de offisielle rømmingstallene de siste årene, så er problemet beviselig ikke løst. Vi ser fortsatt at det er en negativ genetisk påvirkning på de ville laksebestandene, og i tillegg kommer trusselen fra sykdommer fra den rømte fisken som i verste fall kan ende opp i lakseelvene. Denne rømmingen er dessverre et tilbakeslag vi kunne klart oss uten, avslutter en oppgitt Fjeldseth.