- Vi roser NVE for deres vedtak om å stanse kraftutbyggingsplanene i Garbergselva i Selbu kommune, sier Øyvind Fjeldseth  i NJFF.

Storørreten stanset kraftverksplaner

- Vi roser NVE for deres vedtak om å stanse kraftutbyggingsplanene i Garbergselva i Selbu kommune, sier Øyvind Fjeldseth i NJFF.

Publisert: 17. april 2023 kl. 13.51

- Eit kraftverk i Kjelstadfossen vil føre til stor samla belastning for storaure av nasjonal verdi i Selbusjøen. Samstundes vil ei utbygging og føre til ulemper for landskap og friluftsliv. Det er grunnen til at NVE gir Selbu Energiverk AS avslag på søknaden om utbygginga i Selbu kommune.

Det skriver Norges vassdrag- og energidirektorat på sine hjemmesider. 

Selbu Energiverk AS har søkt om tillatelse til å bygge Kjelstadfossen kraftverk, og utnytte fallet i Garbergselva til kraftproduksjon. Garbergselva ligg i Selbu kommune, og utbygginga ville ha utnyttet et fall på 33 m. 

– Omsynet til storaure og ulempane for landskap og friluftsliv gjer at vi gir avslag på søknaden om å byggje kraftverk i Garbergselva, seier Carsten Stig Jensen, seksjonssjef for vannkraft i NVE.

En gledelig utvikling

- Det er positivt å se at NVE ved flere tilfeller synes å ha tatt inn over seg ansvaret de har for å hindre tap av natur og for å ivareta sårbare bestander av fisk i vassdragene, kommenterer Øyvind Fjeldseth, rådgiver i fiskespørsmål i NJFF. 

Fjeldseth.jpg

- Vi må berømme NVE for at de tar samfunnsansvaret på alvor, og at det er hensynet til storørret og ulempene for landskap og friluftsliv som gjør at de gir avslag på søknaden om å bygge kraftverk i Garbergselva. 

- Så skal vi ikke glemme at det fremdeles er mange sårbare stammer av storørret som trenger bedre ivaretagelse enn det de har i dag. Vi er med andre ord ikke ferdige med jobben i å ivareta den norske storørreten, avslutter Fjeldseth. 
 

Les mer om saken på NVEs sider