Her følger den første oversikten fra fjellstyrene over årets bestandssituasjon for rype i statsallmenningene i Sør-Norge.

Svakt rypeår i sør, bra i nord

Her følger den første oversikten over årets bestandssituasjon for rype. Det er stor variasjon mellom sør og nord i landet.

Publisert: 24. august 2023 kl. 10.00

Sist oppdatert: 28. august 2023 kl. 14.04

Hver høst gjøres det takseringer av rypebestandene i de ulike fjellområdene. Med dette som grunnlag er man sikret en kunnskapsbasert forvaltning av vårt viktigste småvilt. 

Det er stor spenning knyttet til årets rypetakseringer. Det ser ut som om det store bildet er at det er nedgang i de fleste rypebestandene i Sør-Norge. I mange fjellområder har det vært en sen vår og i tillegg mye fuktig vær denne sommeren. Det er nok en del av forklaringen på de svake bestandene, men også annet påvirker rypas overlevelse, som for eksempel antall rovfugl og rev. ­

Torgeir Lande.png
Torgeir Lande


– I mange av statsallmenningene i Sør-Norge ser det dessverre ikke så bra ut i år, sier Torgeir Lande i Norges Fjellstyresamband. Det er heldigvis litt bedre hos de fleste fjellstyrene i Trøndelag enn resten av Sør-Norge, oppsummerer Lande. Han vil samtidig takke alle som har deltatt i takseringsarbeidet og det gode samarbeidet mellom aktørene i Hønsefuglportalen.
 

- Vi som jakter rype er opptatt av at vårt uttak ikke skal belaste rypebestandene unødig, og derfor skal vi ikke ta ut mer enn årets produksjon tillater, kommenterer informasjonssjef Espen Farstad i Norges Jeger- og Fiskerforbund. Da er det godt å vite at vi gjennom taksering av rypebestandene i de ulike fjellområdene har et godt kunnskapsgrunnlag for å sette fornuftige kvoter for jaktuttak, eventuelt også la være å åpne for jakt på rype i de mest utsatte områdene. Mange jegere vil nok uansett få fine opplevelser i fjellet i høst.
 

Slik er situasjonen i Sør- og Midt-Norge:

Trøndelag

Mange steder i Trøndelag har hatt en nedgang i bestanden i år i forhold til 2022. Det er likevel ikke helt svart mange steder, selv om man for eksempel hos Selbu fjellstyre har valgt å frede rypa. Stort sett vil jakta bli gjennomført som planlagt. Det er litt tidlig å si noe om jakttid og dagskvoter enda, de dette vil vedtas av de ulike fjellstyrene når de har fått vurdert situasjonen bedre. Det blir ikke noe kronår i år, men mer middels eller litt under «normalen» mange steder. Det virker også som om kystområdene har noe høyere tetthet av fugl enn lengre inn i landet, men det varierer en del i hele fylket.

Gudbrandsdalen

Bestanden av liryper i Gudbrandsdalen er heller ikke noe å juble over i år, melder de fleste fjellstyrene. Lave tettheter og få kyllinger er registrert. Lengre øst melder både Sollia fjellstyre og Engerdal fjellstyre om lite ryper. Skogsfugltakseringene hos Engerdal fjellstyre viser at det ble funnet en del enkeltfugler, men få kull.  Mange fjellstyrer vil nok gjennomføre en veldig begrenset jakt og noen vil antakelig frede sine områder i hele eller deler av perioden.

Valdres/Gausdal

Gausdal fjellstyre, Torpa fjellstyre og begge fjellstyrene i Slidre melder om svært magre rypebestander. Her vil man nå vurdere om man det er forsvarlig å gjennomføre jakt eller hvor strenge begrensninger man må eventuelt må ha. Man antar at flere av fjellstyrene her kommer til å frede områdene for rypejakt.

Hardangervidda

Øst på Hardangervidda forvalter Øvre Numedal fjellstyre store områder. Her var det bra med fugl i 2021, men en liten nedgang i 2022. I år har man igjen hatt en oppgang, og det er bra med fugl. Hos Eidfjord fjellstyre er det taksert helt ned i 4,3 ryper pr km2 så her blir det heller ikke åpnet for videre kortsalg på ryper.

For mer detaljert informasjon, les hele RypeRapporten her.

 

Statskog stenger rypejakta i sør på sine områder

Statskog tar grep i et år med dårlig rypeproduksjon i sør, og stenger rypejakta i Sør-Norge på sine områder. Det betyr ikke at jakta er stanset på alle statsallmenningene. Det må sjekkes separat. Skogsfugljakta opprettholdes de fleste steder, da det har vært fra ok til god produksjon. 

I Nord-Norge er situasjonen annerledes, med til dels god produksjon fra Saltfjellet og nordover, med noen unntak.

Les mer i egen sak fra Jakt & Fiske

 

Tilnærmet kronår for rype i Finnmark

Finnmarkseiendommen bekrefter i sin pressemelding at det er bra med stamfugl og god produksjon, noe som gir et godt år for lirype. Sett under ett viser takseringene de høyeste rypetetthetene siden midten på 2000-tallet. Tallene viser bra med voksenfugl, og gjennomgående god produksjon. Det er likevel betydelige lokale variasjoner, og i enkelte områder er produksjonen dårlig. Generelt er det bedre produksjon langs kysten enn på indre strøk.

Les pressemelding fra Finnmarkseiendommen