MENY hamburgermeny Close-menu button

Tana-laksen får en sjanse

Det blir ikke tillatt med laksefiske i Tanavassdraget i 2022. Også for sjølaksefiske utenfor Tana blir det fiskeforbud.

Publisert 03. mai 2022 kl. 08.17

Det er Klima- og miljødepartementet som skar gjennom og bestemte at det skulle være stans i laksefisket i hele Tanavassdraget også i år. Miljødirektoratet fulgte klokelig opp med et forbud mot laksefiske med faststående redskap i kommunene Berlevåg, Tana og Gamvik, samt ytre deler av kommunene Lebesby og Nordkapp. 

NJFF fikk gjennomslag for alle våre innspill

Under høringsrunden var NJFF tydelige ovenfor departementet og direktoratet på at faktagrunnlaget som viser den svake statusen til laksebestandene i Tanavassdraget, må veie tyngst. Vi presiserte at et fiske på bestander som ikke produserer et høstingsverdig overskudd ville bidra til å opprettholde den negative trenden. I realiteten ville det frata fremtidige generasjoner muligheten til å utøve en viktig fangstkultur. Samtidig ønsket vi at mulighetene for å fiske andre arter opprettholdes.

Det er gledelig å se at alle våre innspill ble tatt til følge.
 

De fleste var kritiske til å åpne for laksefiske

Departementet mottok mange innspill til forslaget de sendte på høring, og de fleste av disse var sterkt kritiske til å åpne for laksefiske i Tana i 2022. 

Departementet har også vedtatt endringer i reglene for fiske etter andre arter enn laks og sjørøye i Tanavassdraget. Det blir gjort utvidelser i fisketidene for dette fisket, og endringer i utstyrskravene. I tillegg kan fastboende fiske med stang fra båt i 2022. Det legges også opp til salg av egne fiskekort til tilreisende fiskere som ønsker å delta i fisket etter andre arter enn laks og sjørøye.

Les departementets redegjørelse og vedtak her.

Miljødirektoratet fulgte opp

I fjor vedtok direktoratet å ikke åpne for fiske med faststående redskap i sjø i Berlevåg, Tana og Gamvik, samt ytre deler av kommunene Lebesby og Nordkapp, fordi flere av de viktigste laksebestandene i Tanavassdraget i Finnmark ikke har hatt noe høstbart overskudd de seneste årene. 

­–Prognosene for lakseinnsiget til Tana i år er minst like dårlige som de var for 2021 og Miljødirektoratet har derfor vedtatt å videreføre bestemmelsen om å ikke åpne for sjølaksefiske med faststående redskaper i deler av Finnmark, sier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet.

- Det er gledelig at direktoratet følger opp vedtaket om laksefiskeforbud i Tana med tilsvarende og sterkt nødvendige reguleringer av laksefisket i sjøen utenfor Tana. Alt annet ville vært feil. Det er på høy tid at man tar nødvendige grep for å berge restene av Tanalaksen, sier Espen Farstad, informasjonssjef i NJFF. 

Les NJFF-Finnmarks og NJFFs høringssvar her.

 

Tana-tristesse - NJFF