MENY hamburgermeny Close-menu button

Tid for havabbor

Havabbor er en av våre sterkeste fiskearter i saltvann gram for gram, og en meget attraktiv sportsfisk. Tidlig høst er en perfekt tid å jakte disse kraftpluggene på, og du finner de stort sett langs hele kysten opp til Trøndelag.

Publisert 06. september 2022 kl. 13.00

Her kommer fem tips til ditt havabborfiske:

 1. Oppsøk strukturer: Havabboren elsker strukturer! Fisk utenfor odder, skjær og holmer hvor tidevannet og vind skaper strømninger. Dette tiltrekker småfisk, og finnes det småfisk er havabboren ofte i området. Strukturer kan også være grunne rygger eller kanter under vann. Har du et ekkolodd er det enkelt å finne disse, men sjøkart kan også brukes for å lokalisere disse.
   
 2. Se etter fisk som jager i overflaten: Hvis du fisker morgener eller kvelder, kan du oppleve at havabbor og annen rovfisk presser sild og brisling opp i overflaten. Ser du en plass hvor det spretter småfisk, eller måker som stuper ned i vannet? Da bør du forsøke å komme deg dit! 
   
 3. Fokuser fisketiden på kveld eller morgen: Som annen rovfisk, er også havabboren mest aktiv morgen eller kveld når lyset er gunstig for jakt. Ofte trekker småfisk inn på grunnere vann for å spise, og blir et enkelt bytte for rovfisk. Har du mulighet, legg fisketiden din til disse tidene på døgnet.
   
 4. Prøv forskjellige fiskemetoder: Havabboren kan befinne seg grunt eller dypt, avhengig av hvor byttefisken står. Forsøk derfor å fiske i forskjellige vannlag med sluker, wobblere, gummijigger eller helt i overflaten med en popper eller walk-the-dog bait.
   
 5. Slipp ut viktige individer: Selv om en stor del av innsiget av havabbor til kysten vandrer fra sørlige strøk, finnes det flere selvreproduserende bestander langs kysten. Disse bestandene er ofte små, og sårbare for overfiske og høy beskatning. Havabbor er en ypperlig matfisk, men store individer gjør større nytte i havet enn på middagstallerken. Fisken vokser sakte, og store individer legger masse egg. Flere gytemodne fisk som får brakt sine gener videre, betyr flere havabbor. Det vil både du som fisker og havabboren nyte godt av i fremtiden!
havabbo