MENY hamburgermeny Close-menu button

Tidligere jaktstart kan spare hundeliv

Den siste uka har vi dessverre vært vitne til at to elghunder har blitt drept av ulv i Hedmark. NJFF mener dette kunne vært unngått med tidligere jakttid for ulv utenfor ulvesona.

Publisert 24. november 2021 kl. 11.58

På under ei uke er både en gråhund og en jämthund drept av ulv i Rendalen og Stor-Elvdal, sannsynligvis av det samme ulveparet. Dette er utenfor ulvesonen, og man forventer ikke at dette skal skje her, selv om det er en viss risiko for at det kan være streifulv utenfor ulvesonen.

Disse to ulvene blir trolig felt de første dagene i lisensjakta i desember. Hadde jaktstarten vært tidligere så hadde trolig ulvene vært tatt ut allerede på første nysnøen og jakthundenes liv kunne vært spart.

En studie fra NINA fra 2018 viste at det ble registrert 617 ulveangrep på hund i Skandinavia fra 1995–2018. Fra 1995 til i dag er det skadet eller drept 157 hunder innenfor Norges grenser.

Forskjøvet jaktstart gir problemer
Jaktstarten for lisensfelling av ulv utenfor sona var tidligere 1. oktober, men er nå flyttet til 1. desember.
- NJFF ønsker å få en tidligere jaktstart igjen, så ulvene utenfor sona kan felles tidlig i jaktsesongen, noe som er et konfliktdempende og skadeforebyggende tiltak hvor elgjegerne kan bidra, sier NJFFs leder Knut Arne Gjems.

NJFF har tidligere spilt inn et ønske om jaktstart utenfor sona til å samsvare med elgjaktstart, det vil si 25. september. Så tidlig som våren 2018 kjørte NJFF en rekke politiske møter på Stortinget med dette som tema. Det var utarbeidet en del skriftlig materiell som ble benyttet i møtene, der det blant annet ble understreket: 

Dette er i stor grad en jakt på enslige ulv eller par som er i ferd med å etablere seg, og vil slik sett ikke komme i konflikt med hensynet til overlevelse av eventuelle valper eller reproduserende hunner.

En utvidet jakttid utenfor sonen som er samkjørt med oppstart av elgjakta vil gi muligheter for å felle streifdyr i forbindelse med elgjakta, noe NJFF ser som positivt."

NJFF vil følge opp denne saken politisk med den nye regjeringen ved første anledning.