Torsken er fredet for alt fiske fra svenskegrensa til Agder. Dessverre er det åpnet for dispensasjoner for  yrkesfiskere. Det må opphøre snarest!

Torsken er fredet, og alle må bidra

Torsken er fredet for alt fiske fra svenskegrensa til Agder. Dessverre er det åpnet for dispensasjoner for yrkesfiskere. Det må opphøre snarest!

Publisert: 31. oktober 2023 kl. 14.21

Sist oppdatert: 03. november 2023 kl. 13.37

Mange har sikkert fått med seg at Oslofjorden sliter, og at mange av artene som lever i fjorden enten er i ferd med å forsvinne, eller sliter med å opprettholde levedyktige bestander. Dette gjelder også torsken som fra 15. juni 2019 ble fredet i fra svenskegrensa til Agder.

Dersom man skulle fange en torsk i dette området skal man sette ut denne, uansett størrelse. Dette gjelder også dersom fisken er død. Skal torsken ha en god sjans til å overleve, skal man holde den forsiktig med en fuktet hånd, ta ut kroken og sette den umiddelbart ut igjen.

Dersom du ønsker å få mer informasjon om fredningen finner du det her:
Vern av kysttorsk i sør (fiskeridir.no)

Tiltakene innebærer blant annet at:

  • Det er forbudt å fiske torsk i dette området hele året. 
  • Det er også forbudt med alt fiske i gyteperioden for torsk innenfor 14 definerte gyteområder fra Lindesnes til svenskegrensa i perioden 1. januar til 30. april.
  • Det er forbud å fiske med bunngarn hele året.

Fredningen blir uthulet

Havforskerne kan ikke se at fredningen har virket, men det er nok ikke så rart. Samtidig som at torsken har vært fredet har en rekke yrkesfiskere fortsatt fått lov til å fange og selge torsk.

Havforsker Sigurd Espeland fra Havforskningsinstituttet uttalte i januar 2023:
– Så kraftig reduserte bestander som vi har i dette området, vil være svært sårbare for fiske, uansett volum.

NJFFs sportsfiskekonsulent, Sondre Breian, er krystallklar i sin kommentar: 
- Torsken sliter enormt i Oslofjordregionen, og det er opplagt behov for harde tiltak for å få endret en negativ bestandsutvikling. Derfor har vi som sportsfiskerorganisasjon støttet opp om freding av torsken i dette området. At enkeltgrupperinger unntas fra denne dugnaden virker til å uthule hele tiltaket, både fordi den svake torskebestanden ikke bør beskattes, men også fordi enkeltgrupperinger slipper unna å bidra med sitt skjerv i en felles dugnad for torsken. 

Ber fiskeriministeren rydde opp

14 organisasjoner har etablert et Nettverk for en levende Oslofjord.  Nettverket består av:
Norges Jeger- og Fiskerforbund, Den norske turistforening, Greenpeace, Naturvernforbundet, Fjordgruppa til Naturvernforbundet i Oslo, FNF – Forum for natur og Friluftsliv, Forbundet Kysten, Natur og ungdom, Norges Dykkerforbund, Norges Padlerforbund, Bellona, Sabima, WWF, Oslofjordens friluftsråd, Norsk Friluftsliv, Norges seilerforbund, Bærum Elveforum og Båtforbundet (KNMB). 

Nettverk for en levende Oslofjord mener at yrkesfiskerne ikke må få tillatelse til å fiske torsk og at Fiskerimyndighetene må sørge for at fredningen blir respektert av alle.

Det er også viktig at det blir informert skikkelig om fredningen, slik at denne respekteres.

Dette vil nettverksorganisasjonen ta opp med fiskeriministeren.

 

Torskebestanden er fortsatt like svak | Havforskningsinstituttet (hi.no)