Våpenamnesti til 1. juni

Har du uregistrerte våpen stående? Nå har du anledning til å få dem lovlig registrert, få dem deaktivert eller levere dem til destruksjon.

Publisert: 03. januar 2023 kl. 14.12

Sist oppdatert: 17. januar 2023 kl. 09.01

Regjeringen har innført våpenamnesti fra 1. januar til 1. juni.

Gamle krigsvåpen og arv fra dødsbo

Det er ikke uvanlig at våpen fra andre verdenskrig, våpen man har arvet eller får i hende på annen måte, f.eks. fra dødsbo uten at det er direkte arv, havner hos enkeltmennesker som ikke registrerer dem. Det kan også være at man har oppbevart uregistrerte eller ulovlige våpen som en vennetjeneste, men at våpenet bare har blitt stående. Nå bør du benytte muligheten til å "rydde i skapet".

- Dette er en god anledning til å få orden på våpen som ikke er registrert på deg, sier Vidar Nilsen, fagrådgiver på våpen i NJFF. – Jeg vil oppfordre alle som har uregistrerte våpen til å benytte muligheten til enten å få det lovlig registrert på seg, eller å levere det for salg eller destruksjon.  

God våpenkultur i Norge

NJFF er opptatt av at den gode kulturen rundt privateide skytevåpen i Norge kan fortsette.

- Tross høy andel med skytevåpen i Norge, er det svært lav andel av ulovlig og voldelig bruk. Dette henger sammen med at vi har et godt regulert marked for våpen, og at alle som har tillatelse til å ha våpen har gjennomgått opplæring og kan dokumentere et reelt behov. Derfor er det også flott at myndighetene legger til rette for at ulovlige våpen kan leveres inn uten at folk risikerer straff, sier Vidar Nilsen.

Vidar Nilsen Foto_NJFF.JPG

Dette gjør du:

Du tar med deg våpenet til ditt lokale politikammer. Våpenet må være tomt for ammunisjon og nedpakket.

Når våpenet er innlevert kan du velge om du vil søke om å
- få erverve det lovlig
- få tillatelse til å selge det
- få deaktivert våpenet slik at det blir ubrukbart og kan beholdes
Da må du selvsagt legitimere deg.

Dersom våpen leveres for destruksjon, kan dette gjøres anonymt.

Ved innlevering av våpen vil ikke det ulovlige våpeninnehavet påvirke utfallet av enkeltpersoners fremtidige våpensøknader eller føre til at man mister lovlig ervervede våpen.

Amnestiet gjelder også for ammunisjon, sprengstoff, granater og for ulovlige våpen som ikke er skytevåpen, som elektrosjokkvåpen, kniver og tåregass.

Hvis du har eksplosiver, sprengstoffer, granater, krutt eller fyrverkeri, er det viktig at du ikke tar med disse til politiet selv. Det er farlig både for deg og andre. Ta kontakt med politiet på 02800, så får du hjelp til fjerning. Det koster ingenting.

https://www.politiet.no/tjenester/vapen/vapenamnesti/om-vapenamnesti/

Noen uregistrerte våpen kan beholdes

Har du riktig gamle svartkruttvåpen, produsert før 1890, kan disse fremdeles beholdes lovlig uten at de registreres. Slike våpen kan også ha betydelig verdi for samlere, så undersøk gjerne med en våpenforhandler om du sitter på et lovlig klenodium med kulturell eller økonomisk verdi, før det evt. sendes til destruksjon.

Lovlig uregistrerte hagler (gjelder ikke halvautomat og pumpehagler) ervervet før 1. oktober 1990, kan fremdeles beholdes uregistrert så lenge de er i besittelse av opprinnelig eier, men NJFF oppfordrer til at også lovlig uregistrerte hagler registreres (det er ikke gebyr for å etterregistrere slike hagler). Uregistrerte hagler som har skiftet eier etter 1. oktober 1990 skal være registrert på nåværende eier.

Luftgevær Foto_Hanne_Simonsen.jpg

Luftgevær i kaliber 4,5mm er ikke registreringspliktige. Det gamle luftgeværet som brukes på hytta, kan altså beholdes med god samvittighet.

Plomberte/deaktiverte våpen kan som hovedregel beholdes uten registrering. Imidlertid er det etter ny våpenlov krav til registrering av plomberte våpen dersom de nå skifter eier/omsettes, og våpnene må oppfylle de nyeste kravene til deaktivering før de registreres. Ny deaktivering er relativt kostbart, så om en ønsker å avhende allerede deaktiverte våpen, vil ofte destruksjon være aktuelt.

Da det sist var våpenamnesti i 2017 ble det innlevert mer enn 8.000 skytevåpen, nesten sju tonn sprengstoff og 30 granater.