Finnes det rom i lovverket til å felle ulv innenfor ulvesonen? Høyesterett har saken til behandling i disse dager. Dommen blir avgjørende for norsk ulveforvaltning framover.

Viktig ulvesak i Høyesterett

Finnes det rom i lovverket til å felle ulv innenfor ulvesonen? Høyesterett har saken til behandling i disse dager. Dommen blir avgjørende for norsk ulveforvaltning framover.

Publisert: 25. april 2023 kl. 09.55

Borgarting lagmannsrett har konkludert med at vedtaket om felling av ulvene i Letjenna-flokken vinteren 2020 er ugyldig. Staten har anket dommen fra lagmannsretten om felling av ulv innenfor ulvesonen, og den skal nå opp til behandling i Høyesterett.

Saken gjelder terskelen for når staten kan gi tillatelse til å felle ulv innenfor ulvesonen, med utgangspunkt i vedtaket som førte til at fire ulver ble felt i Letjenna-reviret i Åmot kommune i Innlandet 1. januar 2020.

Det er er stiftelsen NOAH – for dyrs rettigheter som er saksøkende part i saken. 

Prinsipielt en svært viktig sak

Knut Arne Gjems_2018.jpg

- Dette er en svært viktig sak for norsk ulveforvaltning. En avklaring av det rettslige grunnlaget for å kunne bedrive en forvaltning med lisensjakt på ulv også innenfor ulvesonen, er avgjørende for å sikre en forutsigbar forvaltning av ulv i åra framover, sier Knut Arne Gjems, leder i NJFF. 

- Vi var på god vei mot en ulveforvaltning innenfor ulvesonen som veide ulike hensyn opp mot hverandre, både uttak av familiegrupper av ulv for å fordele belastningen over tid, og en felles forvaltning av grenseulvene mot Sverige. NJFF mener dette er en forvaltningsform som både fyller intensjonene i Stortingets ulveforlik, og som også svarer ut de forpliktelser vi har i forhold til Bernkonvensjonen og naturmangfoldloven. Skulle Høyesterett komme til en motsatt konklusjon vil det etter vårt syn være et tilbakesteg i ulveforvaltningen.  Det er derfor ikke overraskende at vi venter spent på dommen fra Høyesterett, avslutter Gjems.