Villreinområder får stryk

Ti nasjonale villreinområder er blitt vurdert. Ingen er av god kvalitet.

Publisert: 25. april 2022 kl. 13.50

Sist oppdatert: 25. april 2022 kl. 19.29

I dag fikk Miljødirektoratet overlevert en rapport hvor ti nasjonale villreinområder er blitt vurdert opp mot gitte kvalitetsmål.

Seks av ti områder er «ikke godkjent»

Klassifiseringen er lagt opp etter fargeskalaen grønn, gul og rød. Ingen av de ti områdene har blitt vurdert til god kvalitet (grønn). Fire områder er vurdert til middels kvalitet (gul), mens hele seks av områdene har dårlig kvalitet (rød). Det er en bedrøvelig, men dessverre ikke overraskende situasjon. 

De seks ikke-godkjente områdene er Snøhetta, Rondane, Knutshø, Hardangervidda, Nordfjella og Setesdal Ryfylke.
De fire områdene med middels kvalitet er Reinheimen-Breheimen, Setesdal Austhei, Sølnkletten og Forollhogna.

Må ha tiltak nå!

- Vi visste at det sto dårlig til, men dette er likevel verre enn vi håpet på, sier fagsjef i NJFF Siri Parmann.
Beskjeden til Klima- og miljødepartementet, som skal bestemme oppfølging og tiltak, er klar: - Nå må alle bli enige, på tvers av kommunene, fylkene og staten, om hvilke tiltak som skal gjøres, slik av vi klarer å realisere målene i kvalitetsnormen.

Bestandsforhold og menneskelig påvirkning er undersøkt

Kvalitetsnormen for villrein ble fastsatt i juni 2020, og i fjor høst ble ti nasjonale villreinområder klassifisert av en ekspertgruppe ledet av NINA. Det er denne klassifiseringen som nå er offentliggjort – med nedslående konklusjoner.

For å avgjøre kvaliteten på villreinområdene, er det undersøkt fem kriterier som handler om bestandsforhold, ett kriteria om kvalitet på lavbeiter, og to kriterier som omhandler leveområder og menneskelig påvirkning.

Ekspertgruppa sier blant annet at de samlete effektene av vannmagasiner, veier og annen teknisk infrastruktur sammen med ferdsel, gir negative utslag på leveområdene til villreinen.

NJFF har stort engasjement knyttet til nedbygging av natur generelt og inngrep i villreinområdene spesielt. Blant annet var sist landsmøte svært tydelig angående tap av natur, noe også en rekke av NJFFs regionlag har fulgt opp denne våren.

Les også: Den største trusselen mot vilt og natur er tap av leveområder

Her kan du lese mer om rapporten.

591Kvalitetsnorm-villrein.png
Kvalitetsnorm villrein