MENY hamburgermeny Close-menu button

Friluftsliv

Som en vil se i våre vedtekter under om oss er et av formålene å ivareta interesser innenfor friluftsliv og naturforvaltning.

​Lokalt har Havrefjelll Turlag flere gode tilbud. https://havrefjell.dnt.no/gjerstadskogane/

Friluftsrådet SØR har utarbeidet flott turkart med infofolder for Gjerstad kommune. Her er det inntegnet merket sommerstier og skiløyper som kjøres opp av Gjerstad Idrettslag. Kartet kan bl. annet kjøpes på YX.

Fra Havrefjell Turlag sin nettside har vi nedenfor hentet beskrivelser om lokale naturreservat og muligheter for friluftsliv og turer:

Gjerstadskogane (Gjerstad og Nissedal) er ein av svært få store statsskogar i vår del av landet. Her er det natur av same kvalitet som i våre nasjonalparkar og dette er ein viktig del av vårt felleseige.

Statskog har som eit av sine hovedmål å leggje til rette for jakt, fiske og friluftsliv for alle. Bilvegane står opne for alle som vil ut på tur (veiavgift).

 

Naturreservat i Gjerstadskogane 
(Statskog SF er grunneigar også i desse reservata). 

Solhomfjell og Kvenntjønnane naturreservat - totalt 41752 mål, (av dette eig Statskog 35593 mål og 6159 mål er privat eigd).

Navassfjell naturreservat - 3985 mål eigd av Statskog, (av dette eig Statskog 2800 mål og 1185 mål er privat eigd).

Fossbufjellet naturreservat - 3751 mål eigd av Statskog.

Bjørnstadfjell 833 mål eig av Statskog.

Materialen naturreservat - 265 mål eigd av Statskog.

Fjosbumyra naturreservat - 130 mål eig av Statskog.

Gjerstadskogane har mykje natur av same kvalitet som i våre nasjonalparkar.

 

Mange fiskevann

Gjerstad Jeger- og Fiskerforening, Risør JFF Tryta og Felle Fiskelag har gjennom mange år lagt ned mykje arbeid for å få fisken til å trivast i dei mange vatna. 

 

Mykje dugnad 

Svært mange menneske frå mange forskjellige lokale organisasjonar har i generasjonar brukt fritida si til dugnadsarbeid for friluftslivet i Gjerstadskogane. Dette området må bli ein del av fellesskapet også for dei neste generasjonane.

 

75 km med turløyper 

Innanfor grensa til Gjerstadskogane er det 63 km med merka barmarksløype og 12 km med skiløype.

Dei siste åra har det årleg vore registrert 5600 besøk på dei 5 toppane i løypenettet der Gjerstad IL og Havrefjell Turlag har turbok. Dette er likevel bare ein del av alle dei tusen som brukar Gjerstadskogane til mosjon og naturglede året rundt. 

 

Turbok

Av badeplassar, vakre småtjern, opne lettgåtte svafjell, utkikkspunkt, gamle stiar, kulturminne og natur av same kvalitet som i våre nasjonalparkar, har vi så mykje at vi kunne ha skrive bok. Det har vi også gjort. Les meir i boka "På tur Gjerstadskogane Gautefallheia".  

Gjerstadskogane er på heile 135 553 mål og ligg saman med Brødsjø Statskog i Drangedal på 31 266 mål.

Gjennom Statskog SF er Gjerstadskogane ein del av vårt felleseige. Eigedomen består av heile 45554 dekar i Nissedal og 89999 dekar i Gjerstad. Det er også vanleg å ta med Statskog Brødsjø i Drangedal med 31266 dekar som ligg like inntil.

Om lokale rundløyper kan en lese meir om på:

https://www.gjh.no/om-historielaget/historiske-turer-

https://gjh.no/global/upload/KzPPQ/files/Krigsminnesteinen%20-%20flere%20turer%20inn%20dit.pdf 
Her beskrives også fin rundtur opp fra Solem skytebane.

 

Benytt deg av flotte naturområder og fine turmuligheter. Linken her viser om vinteren status på oppkjørte skiløyper i regi av Gjerstad Idrettslag.

https://skisporet.no/setView/58.911886/8.8204182/12.35/topo2

 

Kartverk
I 2016 gav Friluftsrådet Sør ut et nytt turkart med turguide for Gjerstad kommune. Nytt i 2017 er at Gjerstad kommune har produsert 4 ulike informsjonstavler for turområder som er mye brukt. Her kan du nappe et gratis turkart med deg fra en postkasse og ta med på disse turene. Nedenfor finner du også kartfiler som du kan laste ned, samt informasjon om hvor du kan kjøpe kart og turguide.
 

Kart og turguide for Gjerstad kommune selges samlet for kr. 120,-  på følgende steder:

  • Kommunehuset (Vi selger også kart for våre nabokommuner: Risør, Tvedestrand, Vegårshei og Nissedal).
  • YX Gjerstad (Egddalen)
  • YX Brokelandsheia (E18)
  • Se Friluftsrådet Sørs hjemmeside og finn forhandlerliste

Benytt ellers Gjerstad kommune sine elektroniske nappe kart som kan lastes ned her: https://www.gjerstad.kommune.no/tjenester/kultur-idrett-og-fritid/tur-og-friluftsliv/turomrader/

Disse kan også hentes gratis i kommunens  resepsjon,  åpent 10.00 – 14.00, stengt på onsdager. Kart finnes også noen steder i kasser der en parkerer for å gå på tur.