Årsmøte for 2023

Publisert: 08. februar 2024 kl. 21.02

Innkalling til årsmøte i Ål JFF for 2023

 

Det innkalles til årsmøte for Ål Jeger- og fiskerforening.

Dato: Torsdag 14.03 2024

Tid: 18.00

Sted: Klubbhuset Ål jff

 

Innkommende saker må sendes til styret innen 14 dager før årsmøte.

 

Dagsorden:

  1. Konstituering av møtet
  2. Årsmelding fra styret og utvalgene for 2023
  3. Revidert regnskap for 2023
  4. Innkommende saker med styrets forslag til innstilling.
  5. Andre saker som styret har på dagsorden
  6. Styrets forslag til årsplan og budsjett for 2024
  7. Styrets forslag til kontingentnivå (lav, middels, høy sats) for hovedmedlemskap.
  8. Valg av styre i henhold til §8
  9. Valg av medlemmer til utvalg
  10.  Valg av revisor

Velkommen:)