Jakt

Alle som skal drive ordinær jakt må ha bestått jegerprøve og ha betalt den årlige jegeravgiften til staten.

Småviltjakt i Ål

Ål JFF disponerer ett jaktterreng på Veståsen i Ål med rikt fugle- og dyreliv. Terrengene er svært varrierende og du kan jakte i gammel furuskog, bjørkeskog eller fjellterreng, på følgende arter: rådyr, hare, storfugl, orrfugl og rype. Ål JFF har inngått avtale med Inatur for salg av kort. Du kan kjøpe fiskekort og jaktkort for småvilt via våre egne sider på Inatur. Her kan du også levere fangstrapporter. Kort for rådyrjakt kan kjøpes via Inatur og er kun tilgjelig for medlemer. Det utstedes 20 stk sesongkort som kan kjøpes av medlemmer i ÅL JFF etter forutgående søknad. Det søkes via Inatur. Dersom det er flere enn 20 søknader tildeles kortene ved loddtrekning. Alt salg av jaktkort foregår på Inatur. Se link under.

INATUR External-link icon

For MEDLEMMER av Ål Jff. Fuglejakt med hund tilbys i Hesttjern terrenget fra 2/10-23/12 350 kr døgnet pr. ekvipasje. Ekvipasje består av 1 jeger, 1 hund og 1 våpen. Max 2 jegere i terrenget pr dag. Trening m/hund: 300 kr pr sesong og 50 kr pr dag. Kart over område finner du på sida her. Denne kan du laste inn på gps og ved å laste ned gpx viewer på telefonen din.

Vi ønsker at du rapporterer tilbake både fugl du skyter og har sett, og at du viser måtehold, slik at det er nok til alle :-)

Kjøp av kort skjer ved å kontakte Torgeir på tlf nr 48196618, ha medlemsnummeret ditt klart.