Fiske

Fiske har lange tradisjoner i Norge. I all tid har nordmenn kombinert glede og nytte ved å bringe med seg fangsten hjem.

Ørret.jpg

Fiskeperiode: 15.mai - 20.september​

Viktig med tilbakemelding av fangst. Send fangstrapport på SMS til leder fiskegruppa på: +47 901 44 234 eller på epost

Garnrett kan leies i Langevann.

NB!

Nytt fra og med 2022: 

Ved innsending av fangstrapport på fisk bidrar du med å øke kunnskapene om tilstand til våre fiskevann. Du vil også være med i trekningen av fine premier blant de innsendt rapportene. Så send inn rapport til leder av fiskegruppa på +47 901 44 234 eller på epost

Fiskevann: forvaltet av Nes JFF

Fiskekort

Fiskekort kan kjøpes og betales med flere alternativer.

  1. Angler ID (app som kan lastes ned fra Appstore eller GooglePlay)
  2. Vipps til 96656 (husk tekst på innbetalingen)
  3. Eller betaling via bank til 2351.20.93213.

Husk å merke innbetalingen med navn og "Årskort 20xx".

Priser Årskort

  1. Medlemmer: kr. 250,-
  2. Ikke medlemmer: kr. 300,-.

Ukekort

  • Medlemmer: kr. 150,-
  • Ikke medlemmer: kr. 200,-

Dagskort

kr. 50,-

Husk å medbringe utskrift/kopi av innbetalingen på papir eller mobilen (epost/pdf) som bekreftelse på at du har kjøpt fiskekort. Du kan også få kvittering fra banken.

Fiskeregler:

  1. Bruk bare handsnøre eller stang. Ikke oter eller faststående bruk
  2. Slipp ut all fisk under 20 cm som ikke er skadet.

All fisk er kjøpt og satt ut av Nes JFF. Moral: Alle må kjøpe fiskekort og du kan gjerne slippe ut fisken etter fangst (dersom den ikke er skadet).

Fiskevannenes beliggenhet med kart

I nedtrekksvalgene under finnes en enkel beskrivelse av hvor fiskevannene ligger, samt hvilken type fisk de inneholder.


Med unntak av Søre-Todalsvannet har ingen av vannene gytemuligheter.

Er et av det lettest tilgjengelige skogsvann i Nesbyen Kommune. Dette ligger ca. 6 km øst for Nesbyen, langs Vassfarveien. Her finner vi ørret, abbor, røye og sik. Om vinteren kan du prøve pilkestikka.

Ligger 685 m.o.h. på Rudsåsen ca. 3 km. fra Trytetjern. Du må passere bommen v/Trytetjern (kr. 75,- ) samt låst bom på skogsbilveien opp til Rudsåsen. Medlemmer kan her "kjøpe" nøkkel. Dette er et rent ørretvann.

Midt mellom Breiskardtjern og Tolleskatjern ligger Vinkeltjern lett tilgjenlig. Her er det også kun ørret.

Går du fra Vinkeltjern opp åsen nordover ca. 1 km kommer du til Tolleskatjern. Dette er også et reint ørretvann og her kan du få den virkelige store.

Noen hundre meter nordvest for Breiskardtjern ligger Rudstjern. Tjernet er grunt og omgitt av mye myrlent terreng. Dette er et ørretvann, men er kanskje ikke så mye fisk her.

For å komme hit må du passere bommen v/Trytetjern. Før brua over Todøla tar en til venstre, etter noen hundre meter er det bom. Her kan medlemmer "kjøpe" nøkkel. Innen 1 km. viser Søre -Todalsvann seg på høyre side. Dette er et ørretvann.

ligger noen hundre meter vest for Søre-Todalsvann.  Ørret og noe sik.

Ligger under  Langetjernnatten lengst vest i jaktterrenget i Todalen. Ørret og abbor.

kontaktinformasjon

Ansvarlig leder Fiskeutvalget:

Erling Brekke: +47 901 44 234