Hund og Viltstell

Jakthunder skal ha aversjonsdressur på sau.

​​​​​Bruk av jakthunder

Det er besluttet at jakthunder som skal brukes under jakt i Nes Jakt og Fiskeforening skal ha godkjent bevis på at det er utført aversjonsdressur på hund/sau. Beviset gjelder for 2 år.

Vi i Nes JFF har egen godkjent aversjonsinstruktør:

Joar Tolpinrud: +47 97 14 19 98

Velkommen til Hundegruppa i Nes Jakt og Fiske Forening.

Hva er det vi i hundegruppa gjør?


vi som er i hundegruppa jobber mye med miljø og ring kultur trening for hundene. Vi har også begynt så vidt med lyd bilde for enkelte hunder som trenger denne type trening.

Hundegruppa njff.jpg
Hundegruppa 2 njff.jpg

Hva er miljø trening?

Miljø trening er hverdags trening, som eksempel møte nye hunder når du er på lufte turer, hundens utvikling av personlighet, løse opp hundens personlige grenser (andre hunder kommer for nære), lyd bilde hundene våres møter daglig og hunder som har møtt på utfordringer gjennom sin oppvekst.

Hva er ringkultur trening?

Ringkultur trening er når vi gjør våre hunder klare til å møte
utfordringen da dem skal på en utstilling. På en utstilling møter
hundene et stort bilde og første inntrykk som er kaotisk for dem, vi
prøver å minske dette bilde for hunden så den har trygge rammer, er å få hunden til å prestere best mulig i ringen (vise seg fra sin beste
side)

Odin.jpg
Dette er Odin, hunden til Ole Kristian. Her er vi i full gang med å trene på oppstilling av hund for dommer.
Odin 2.jpg
Dette bilde blei tatt dagen han stilte Odin på unghund fremvisning, dette resulterte i rød sløyfe (første premiegrad)
Valper.jpg

Kan alle alders grupper komme?

Svaret her er ja, det er ikke noe grense for alder. Vi legger opp treningen etter hvordan hunder, alder og trening enkelt individ trenger. Hvis det er mye valper et år, prøver vi å organisere valpe dager, hvor folk kan få komme med valpene sine og drive sosial trening. Sosial trening er en veldig avgjørende brikke i valpens utvikling av personlighet og trygghet. Også eierne har godt av dette.

Håper dere har fått et lite innblikk i hva vi driver med i gruppen, og alle er hjertelig velkommen.

 

Med vennlig hilsen

Leder og oss i gruppen

 

Kontaktperson og leder for hundegruppa:

Mike Tony Bråten: +47 90 60 77 98

Viltstellgruppa

Nes JFF har ei viltstellgruppe som blant annet har mårfeller, revebåser og kråkefeller ute. Som medlem i viltstellgruppa får du anledning til å være med på hele prosessen rundt fellefangst, og samtidig gjøre en viktig jobb for viltforvaltningen..

Alle som er interessert i fellefangst og lignende bes ta kontakt med leder for gruppen.

Leder for viltstellgruppa er John Håkonsrud, og han kan nås på mobil +47 400 74 445

Bli medlem nå!

Ved å være med i viltstellgruppa gjør du en viktig innsats for å bedre forholdene for de svakere artene, og ikke minst sikre mangfoldet både nå og i fremtiden.

rev.jpg
Rev fanget i revebås. Foto: John Håkonsrud
Mår.jpg
Mår fanget med Conibear 120. Foto: John Håkonsrud
fellefangst.jpg
Viltstellgruppa kan være en fin plass å starte også for ferske jegere. Foto: John Håkonsrud

Viktig informasjon!

Alle som jakter elg, hjort eller rådyr må ha tilgang på godkjent ettersøkshund.

Nes JFF har Ettersøksavtale med Hallingdal Ettersøksring.

Ved ettersøk ring vakttelefon: +47 91 64 52 17