Fiske

Foreningen tilbyr fiske i ca. 25 vann og elvestrekninger fra Holsfjorden til Hallingskarvet og fem vann i Skorpa statsallmenning.

 

Foreningen disponerer ca. 25 vann og elvestrekninger, fra Holsfjorden 543 moh, til Simlenuttjern 1407 moh oppunder Kyrkjedøri i Hallingskarvet.

De fleste vanna ligger i Ynglesdalen. Alle våre vann og elvestrekninger har varierende bestand av ørret, - og dessverre har i tillegg Holsfjorden og vanna ytterst i Ynglesdalen mer eller mindre tett bestand av ørekyte.

F.o.m 2021, etter avtale med Hol fjellstyre, er det ØHJFF som selger fiskekort for fem vann i Skorpa statsallmenning. Vanna det gjelder ligger under som egen lenke.
Fjellstyret selger som før garnkort for Volavatna.


Oversikt over fiskevatnas beliggenhet (kartblad Hallingskarvet) og info om det enkelte vann, finner du på følgende lenker; 

Oversikt fiskevann - Hallingskarvet
Oversikt fiskevann - Skorpa
Kultiveringsoversikt pr 08.05.2023

Fiskekort:
Du finner fiskekort på inatur.no, Perfish, eller du kan kjøpe kort på Kiwi Hagafoss.

Priser fiskekort f.o.m 2024:

  DøgnUkeSesong
Ynglesdalen:    
 Ikke medlem80,-400,-800,-
 Medlem 300,-400,-
Holsfjorden:    
 Ikke medlem70350,-700,-
 Medlem  400,-


Oversikt over de ulike områdene foreningen administrerer:

Holsfjorden

Sikreste vannet å få fisk i er nok Holsfjorden (543 moh). Denne ligger langsetter Fv 50 forbi kommunesenteret. Her får du vanligvis fisk mellom ½ - 1 kg, men langt større fisk tas innimellom. Besøk siden til Holsfjorden for fangstrapporter og opplysninger.

Du kan kjøpe fiskekort til Holsfjorden her!

 

Ynglesdalen

Største fiskeområde er Ynglesdalen og innover. Her ligger over 20 vann og venter, fra frodige tjern delvis omkranset av bjørkeskog i idyllisk høyfjellsnatur, til vann i golde og karrige omgivelser oppunder Hallingskarvet. I de 4 vanna nede i selve Ynglesdalen er det ørekyte, og stort sett tett bestand av ørret. Lenger opp, i Ynglesvatn og Ynglestjørne er det nok også for tett bestand. Fom Turisttjørne, og ikke minst Skarvåntjørnan, er ørretbestanden ”akkurat passe”, og du kan få fine fangster med fisk av ypperste kvalitet.

Enda høyere opp; til Godfjelltjørne, Langetjørne og Simlenuttjørne, er ørretbestanden tynn. Her går det imidlertid enkelte ”stoore”. Lengst oppe ligger Ø. og V. Kyrkjedørsvatni (1440 moh). Dette er vannet med fisk av best kvalitet, - men husk at isen går seint . Felles for alle vanna i høyfjellet er at fisken til tider kan være vanskelig å lure. Her spiller bl.a. vær og vind en avgjørende rolle. Den flotte naturen her oppe skulle uansett gjøre at du ikke angrer på turen. Fra Skarvåntjørnan og innover blir det jevnlig satt ut settefisk. Denne bæres opp på dugnad, og koster nesten kr.50 /stk. HUSK derfor å vise måtehold dersom fisken «er i bettet» !

Du må gå inn til området, enten fra Raggsteindalen og opp Sledaskardet, inn fra Sveingardsbotn over Bøssåne, eller opp fra Sandbekken inne i Vierbotn. Det er en del stier i området, men området ligger ikke langt unna vestlandsværet, så kart og kompass må være med. Turkartet ”Hallingskarvet” i Statens kartverks turkartserie, dekker hele området. Hele området ligger innenfor Hallingskarvet Nasjonalpark.


Skorpa

Her ligger vanna Øvre- og Nedre Tyrvlestjørn (1460/1452 moh), Øvre Skorpetindvatn (1465) og Østre- og Vestre Volavatn (1465). Hol fjellstyre setter jevnlig ut fisk.
Adkomst skjer fra Fv 50, inne i Sveingardsbotn, opp langs sti på vestsiden av elva Tyrvla

Du kan kjøpe fiskekort til Hallingskarvet, Ynglesdalen og Skorpa her!
---------------------------
Fiskesesongen er av naturlige årsaker varierende, I Holsfjorden kan du begynne å fiske i mai, i V. Kyrkjedørsvatn har isen sjelden gått før i august.

Særlig i høyfjellsvann med ukjent opptak og reproduksjon, kan fiskens kvalitet variere. I de fleste vann driver vi derfor jevnlig kultivering; det være seg rusefiske etter ørekyte, utsetting av fisk, tynnefiske eller prøvefiske. Det er mange dugnadstimer som nedlegges, og vi tar gjerne imot din hjelp. Se egen info om dugnad på siden «Medlemsinfo».

Vi oppfordrer alle til å sende inn fangstrapport;
vann - ant. fisk - total vekt rund fisk - kvalitet, og evt. synspunkt. Send denne på en e-post til; ohjff@outlook.com

skjema - prøvefiske.pdf  instruks utsetting settefisk.docx