MENY hamburgermeny Close-menu button

Fiske

Sportsfiske har lange tradisjoner i Norge. I all tid har nordmenn kombinert glede og nytte ved å bringe med seg fangsten hjem.

Fiskestellutvalget i Vestsiden jeger og fiskerforening (Vjff)
består av 4 medlemmer og varamedlem.  Leder har plass i foreningens styre. Medlemmene velges av årsmøte for 2 år. 
 

Utvalget 2020 - 2021:
LEDER                  
FRODE KRISTOFFERSEN                 95029025                            [email protected]

MEDLEM             
JONN ARVE JÆGTVIK                    47413676                             [email protected]

MEDLEM              
FREDRIK LILLEÅS                            91835696                             [email protected]

Medlem                
HARALD SYLLING OLSEN              91607749                            

VARAMEDL        
TERJE LUNDBERG                             93246674                             [email protected]  

VARAMEDL        
SIGURD MARTIN BERMINGRUD    90643396                  [email protected]


 

SALG AV FISKEKORT 
Alle som har fylt 16 år, må ha løst gyldig fiskekort for å kunne fiske lovlig.  Fiskerne må ved kontroll vise fiskekort, og eventuelt medlemskort for å dokumentere rett til medlemsrabatt. 

Sesongkort; 

Sesongkort kan du kjøpe på EIKER SPORT (EIKER Kjøpesenter)
Eller via www.inatur.no, klikk på lenken under:
 
 
Priser sesongkort

Sesongkort medlemmer                            kr 180,- ​
andre som ikke er  medlemmer                kr 250,-).
Juniorer (fom fylte 16 år tom 19 år) kan kjøpe sesongkort til 1/2 pris.
Sesongkortet gjelder for ett år; (fra 01. jan  – 31. des)
Andre kort
Dagskort og ukekort kan du kjøpe ved​

 • Priser på andre kort
  Dagskort;       kr    50.-
  ukekort           kr 120,-

  Instruks for fiskestellutvalget 
 1. Planlegge og sette i verk tiltak for best mulig forvaltning av foreningens fiskevann i samarbeid med styret. 
 1. Organisere salg av fiskekort og sikre allmennhetens adgang til fiske. 
 1. Følge opp og delta i kommuneplanarbeid i den hensikt å bevare fiskens leveområder. 
 1. Forberede besvarelser på høringer av faglig art for styret. 
 1. Sikre god kontakt/samarbeid med grunneierne. 
 1. Planlegge og stå ansvarlig for foreningens arrangementer og aktiviteter relatert til fiske og fiskestell i foreningens regi, herunder planlegge og holde minst ett medlemsmøte i året. 
 1. Utarbeide årsberetning som skal forelegges årsmøtet 
 1. Rapportere om sin virksomhet kontinuerlig til foreningens styre 
 1. Leder i utvalget bør være medlem i jakt- og fiskeoppsynet. 
 1. Utvalget gir anbefalinger til styret om regler og begrensninger for fiske. Herunder lovlig bruk av fiskeredskaper, båt og andre hjelpemidler.  
 2. Utvalget har ansvar for å informere om regler og begrensninger i fisket gjennom salg av fiskekort, oppslag, o.l.   

   
INFORMASJON OM FISKE 

​Fiskestellutvalget forvalter fisket,i område hele område som omfattes av kartet under (ca 55.000 mål)
​​
Utvalget driver kultivering i en rekke vann i forvaltningsområdet. 

Herunder kalking, tynningsfiske / rognslurping, rydding av gytebekker, gjeddefiske med storruser og utsetting av 2- og 3-somrig ørret. 

Det er kun stangfiske som er tillatt i området

Gjelder en stang eller pilkestikke pr fisker, med flue, sluk eller agn.
Levende fisk er dog ikke tillatt brukt som agn.
Fiske med bruk av dykker- og froskemannsutstyr er forbudt. 
All fisk er fredet i tiden 15. september til 1. desember. 
Tillatt minstemål for ørret er 25 cm.

FISKEOPPSYN

Vestsiden Jeger- og fiskerforening kontrollerer at fiske i området foregår  på en bærekraftig måte, og etter de retningslinjer som er fastlagt av VJFF. 
Fiske med ulovlige redskaper, eller uten gyldig kort vil kunne medføre;  
inndragning av redskaper / fiskekort og eventuelt anmeldelse.  
Dersom du oppdager uregelmessigheter, eller har spørsmål vedrørende fiske, ta kontakt med : 
Frode Kristoffersen, Leder Fiskestellutvalg Vjff, se kontaktinfo over.

 

FISKEVANN SOM OMFATTES AV VJFF`S FISKEKORT.

(Vannene er listet (fra Syd(vest) til Nord(øst) på kartet):

Stigertjern, Smietjern, Hønegassene, Steintjern, Rørtjern, Junger, Kolbergtjern, Vesletjern, Mellomtjern, Svartskurn, Spærensetertjern, Totjern, Vesle Bergsvann, Store Bergsvann, Kroktjern, Svarttjern, Rundtjern, Gruvetjern, Djupekollen, Ormtjern, Asketjern, Årbogen, Himsjø, Prestvannet,  Hoensvannet med (Hoensvanns-)Løken, Bjørvannet (bare østre bukt), Engertjern, Totjern, Ragnhildtjern, Hølbekktjern, Skrivertjern, Ammerudtjern, Nøstvolltjern, Hoensetertjern, Krokvann med de tre Krokvannsløkene, Vesle Svarttjern, Svarttjern, Kringstadtjern, Styggtjern.

Fiskearter registrert på Vestsiden.
Ørret                                      Alle vann
Abbor                                     Alle vann
Sik                                          Himsjø
Gjedde                                   Jungeren
Ål                                           Hoensvannsbekken m/ Himsjø, Hoensvannet og Djupekollen
Kreps                                     Jungeren
Ørekyte                                  Alle vann, med unntak av Jungeren
Trepigget Stingsild                 Hønegassen
Karuss                                   Dørsjø
 

Historikk - fiskestell.docx