MENY hamburgermeny Close-menu button

Om oss

 

LEDER RUNE BORGERSEN 90642508 [email protected]
NESTLEDER GLENN ESPEN KÜSTNER      41451645 [email protected]
SEKRETÆR SOLVOR TANDBERG 41303830 [email protected]
KASSERER ENDRE GRØV 91314749 [email protected]
STYREMEDLEM
KVINNEKONTAKT
BENTE BERGHEIM 96040427 [email protected]
VARAMEDLEM 1 BENT KOKSVIK 45483660 [email protected]
VARAMEDLEM 2 MERETE BJØRNSON 91886568 [email protected]
​VILTSTELL  ​STIAN HANSEN  ​​​94503707​ [email protected]
​BARN OG UNGDOM  ​JØRGEN LØVSTAD  ​​97649955 ​ [email protected] 
​FISK  ​FRODE KRISTOFFERSEN ​ ​91369425​ [email protected]
​​​​HUND ROLF ANDRE WØLNER ​48001700 [email protected]

 

                

Foreningens formål er
  1. å være en aktiv interesseorganisasjon for jegere og fiskere, og ivaretar medlemmenes interesser innen jakt, fiske, naturforvaltning og friluftsliv. 
  1. å forvalte jaktterreng og fiskevann på en slik måte at det bidrar til produksjon av et høstingsverdig overskudd som medlemmer og allmennhet kan høste av.  
  1. å sikre at vilt og fiskeressurser høstes på en bærekraftig måte, basert på beste tilgjengelig kunnskap om de høstbare bestandene og påvirkning av disse. 
  1. å arbeide for å fremme human jakt, og bedre allmenn forståelse for jakt, fangst og fiske, samt lovgivningen som regulerer dette. 
  1. å arbeide for bedre kunnskap om korrekt og sikker bruk av jaktvåpen, fangst- og fiskeredskaper.  
  1. å arbeide for å fremme gode og veldresserte jakt- og ettersøkshunder, og samarbeide med grunneiere, hyttefolk og andre som ferdes i marka om en god og konfliktfri bruk av jakthunder. 
  1. å drive et aktivt rekrutterings- og utdanningsarbeid, herunder ungdomsarbeid
     
  2. å samarbeide med offentlige myndigheter og andre interesseorganisasjoner. 

Foreningens historieForeningens historie

U​tvalgene: Kort informasjon om de enkelte utvalg.pdf

Kart over VJFF:  ​småvilt kart 2020.pdf

                          rådyr og hjort kart 2020.pdf

Vedtekter vedlegg 5 - Instruks for kvinnekontakt Vjff.docx

Vedtekter vedlegg 6 - Instruks for studieleder Vjff.docx

 

​​

Mønster vedtekter VJFF 2018 External-link icon

Rune Andre Borgersen

Leder

Glenn Espen Küstner

Nestleder

Solvor Tandberg

Sekretær

Frode Kristoffersen

Leder fiskeutvalg

Stian Uthne Hansen

Leder jaktutvalg

Bente Bergheim

Styremedlem

Jørgen Løvstad

Ungdomsansvarlig

Endre Grøv

Kasserer