Pukkellaks (stillehavs-/russelaks)

Sør-Varanger JFF blant de fremste i landet i kampen mot pukkellaksen (stillehavs-/russelaks). I 2021 fikk foreningen "Fiskestellsprisen 2021" fra NJFF for sitt arbeid. Det ventes enorm oppgang i 2023, der forberedelsene ledes av Øystein Hansen. Følg våre Facebooksider for kontinuerlig oppdatering.

Publisert: 21. mars 2023 kl. 19.40

Sist oppdatert: 07. mai 2023 kl. 20.58

​​​​Pukkellaks 2023​​​​

SVJFF har ansatt Øystein Hansen til å koordinere og håndtere årets arbeid med pukkellaksinvasjon. 

Det forventes enorme mengder med pukkellaks i elvene i 2023, der innsiget trolig starter så tidlig som rundt 15 juni - med stadig økende mengder utover sommeren. Årets arbeid er finansiert opp av Miljødirektoratet og foregår i tett samarbeid med Statsforvalteren og deres team. 

Det vil være aktivt arbeid i Klokkerelva, Munkelva og Karpelva. Dessverre er det ingenting vi får gjort i Grense Jakobselv, da denne elven er underlagt en bilateral avtale med Russland. 

For kontakt og informasjon rundt pukkellaks:

Øystein Hansen: +47 922 28 906 eller epost: [email protected] 


Pukkellaks 2022

Vi har i 2022 mottatt kroner 200 000 fra Miljødirektoratet og 69 000 fra FeFo for å jobbe med forberedende tiltak mot den ventende ekstreme oppgangen av pukkellaks i 2023. I tillegg har Sør-Varanger kommune bevilget 150 000 til sommerarbeid for ungdom som vil bli ledet av SVJFF.

Vi har i år valgt å organisere dette arbeidet rundt Øystein Hansen med et tilhørende arbeidslag. Øystein har lang fartstid i foreningen, stort engasjement og sitter både i lokalstyret til SVJFF og sentralstyret til NJFF - slik at vi på denne måten er sikker på at vi har god forankring hele veien. Øystein er godt i gang og har allerede begynt å samarbeide med Statsforvalteren i Troms og Finnmark , Nibio Svanhovd, Kimek As, kommunen og FeFo, samt flere private aktører som ønsker å se på mulighetene rundt pukkelaksen som ressurs.

Tusen takk til de som har gitt tilskudd og stiller med ressurser, slik at dette arbeidet faktisk er mulig å få til.

Vi vil i hovedsak oppdatere våre Facebooksider med info om hva vi gjør i dette arbeidet. Sentrale oppdateringer vil også komme på nettsidene. 

Foreningen fikk i 2021 den nasjonale fiskestellsprisen for sitt arbeid

Fiskestellpris til pukkellakskrigerne - NJFF

Tidligere info

Russelaksen (pukkellaks) er en fremmed og uønsket art i våre elver. All fangst skal rapporteres, og kan fiskes fritt (ingen kvoter). Svarte flekker på halefinnen er typisk for russelaksen. Mer info trykk her

Pukkellaks 2021

​Det er forventet et massivt russelaksår i 2021. Vi har fått støtte fra Miljdirektoratet og FeFo for bekjempelse av arten i Karpelva, Munkelva og Klokkerelva. Arbeidet fra SVJFF er i hovedsak gjort på dugnad. ​
 

Venter stort innsig av pukkellaks  (Jakt og fiske)

https://jaktogfiske.njff.no/fiske/2021/05/venter-stort-innsig-av-pukkellaks

Pukkellaksen sk​al bekjempes (Statsforvalteren):

https://www.statsforvalteren.no/troms-finnmark/miljo-klima/fiskeforvaltning/pukkellaks-pa-vei

I år blir det pukkellaksår (NINA)

https://www.nina.no/Aktuelt/article/i-ar-blir-det-pukkellaksar

Info om arten fra NIBIO Svanhovd

Info om prøvetaking fra fisk