Fiskestellpris til pukkellakskrigerne

Fiskeutvalget i Sør-Varanger Jeger- og Fiskerforening ble tildelt fiskestellprisen på Norges Jeger- og Fiskerforbunds landsmøte.

Publisert: 12. november 2021 kl. 13.36

NJFFs fiskestellpris deles ut til medlemmer av forbundet som har gjort en særlig innsats innen planlegging og gjennomføring av en aktiv fiskeforvaltning. Dette gjelder både innsats i form av administrasjon og/eller praktisk gjennomføring av lokale aksjoner og tiltak. 

Sør-Varanger JFF forpakter fire lakseførende elver: Grense Jakobselv, Karpelva, Munkelva og Klokkerelva. Arbeidet i elvene er organisert med ett team for hver elv, og fiskeutvalget som koordinerende enhet. 2021 har vært et annus horribilis når det gjelder pukkellaks, og arbeidet har fått et særlig fokus denne sesongen, men utvalgets innsats i denne saken strekker seg tilbake til 2017. 

Invasjonen

Til tross for alle forberedelser viste 2021-sesongen seg å overgå alle de verste antakelser om hva som ville komme. Det har krevd svært mye av de frivillige medlemmene i Sør-Varanger JFF, og her har utvalget bemerket seg på flere plan:

Praktisk – i elva: de rent praktiske oppgavene med å etablere feller i elvene, og sørge for hyppig nok røkting. I 2019 tok de opp i underkant av 1500 pukkellaks i en elv. I år har rundt 20 tonn pukkellaks blitt tatt ut av elvene.

Praktisk – på land: 20 tonn laks i sommertemperaturer har ikke tid til å vente – løsningene må raskt på plass. Utvalget har snudd seg raskt rundt, vært kreative og løsningsorienterte, samtidig som de til enhver tid har vært ryddige og sørget for alle nødvendige klareringer og tillatelser. Resultatet er at mye av fisken som er spiselig er utnyttet til matfisk, noe som jo er ønskelig i et miljøperspektiv fremfor dumping i hav som ville vært alternativet.

Oppmerksomhet: Utvalget har lyktes å få mye medieomtale rundt saken. De har uten unntak opptrådt ryddig og saklig, og skaffet positiv publisitet rundt både saken og organisasjonen. I tillegg har de jobbet aktivt mot både lokale og sentrale politikere, og har blant annet lyktes med å få miljøvernministeren til å besøke en av fiskefellene og se arbeidet i praksis. De har også drevet aktiv folkeopplysning lokalt: Hver lørdag kjørte de åpen røkting av fella i Karpelva, og holdt samtidig et foredrag der publikum både fikk en innføring i hvilke tiltak som gjøres, og hvorfor dette er viktig.

Kunnskapsinnhenting: Utvalget samarbeider med forskningsinstitusjoner, og leverer data til både NINA, NIBIO og veterinærinstituttet. De driver pionerarbeid, og bidrar med faktagrunnlag for fremtidig forvaltning.

Nasjonalt viktig 

Innsatsen kommer ikke bare foreningen og de lokale elvene til gode. Pukkellaksen sprer seg sørover i landet, og fiskeutvalget i SVJFF er med på å danne frontlinja i kampen mot arten. Deres synlige ryddighet bidrar også til et godt omdømme for hele organisasjonen.

Vi gratulerer så mye med en fortjent pris!

Prisen består av et diplom og et bilde som deles ut på NJFFs landsmøte.

Alt om Landsmøtet