MENY hamburgermeny Close-menu button

Asp

Asp er en ferskvannsfisk i karpefamilien. Aspen har en forholdsvis lang kropp og hode, med en mørk overside og en sølvblank (ofte med blåskjær) farge på sidene.

Aspen jakter som regel i det siste dagslyset, og sene kvelder kan ofte være det beste fisketidspunktet. Både naturlige agn og kunstige agn fungerer godt. Aspen trigges også lett av vibrasjon og bevegelse, så mindre spinnere/spinnerbaits og poppere kan fungere godt. Prøv trolling for å lokalisere fisken, for deretter å fiske driftene med båt, eller kaste på plassene hvor aspen jager. Du kan også fiske asp fra land, men da anbefales det å oppsøke sakteflytende elvestrekker hvor aspen kan oppholde seg. Nedre deler av Nitelva, Leira eller Glomma er gode utgangspunkt for et slikt fiske.

Aspen er en naturlig fiskeart i norsk fauna. Den er sparsomt utbredt, og finnes kun i Øyernvassdraget inklusive nedre deler av Glomma, Leira og Nitelva samt ett funn i Skulerudsjøen i 2008.

Aspen lever store deler av sitt voksne liv i de frie vannmassene, hvor den jakter ulike typer byttefisk.

Asp er en av våre største fisker i karpefamilien. Den største rapporterte størrelsen er 120 cm og 9 kg, men her i Norge blir de ikke like store som andre steder i Europa. Den norske sportsfiskerekorden er 5340 gram, og kommer fra Øyeren.

Aspen blir kjønnsmoden ved ca. 3 års alder, og befinner seg da i lengdeintervallet 31-35 cm.

Gyting foregår i de nedre delene av elver i månedsskiftet april-juni, og ofte på vegetasjonsrike områder. Gytevandringen opp mot elvene starter gjerne når vanntemperaturen når 6 grader.

Når aspen er liten, kan den være lik sine slektninger i karpefamilien. Det finnes allikevel en del artstrekk man kan se etter. Aspen har en forholdsvis lang kropp og hode, med en mørk overside og en sølvblank (ofte med blåskjær) farge på sidene. Rygg-, gatt- og halefinne er mørk brune til svarte. Aspen har også et tydelig underbitt, med skarpe tenner. Gattfinnen er litt lengre enn ryggfinnen.

Aspen er til forskjell fra sine artsfrender i karpefamilien, en utpreget rovfisk. Fiskearter som laue, krøkle og mort er yndet føde. Den kan også spise fugleunger, frosker og mus.

Asp er ikke sett på som en utpreget matfisk, men skal ha en god fiskesmak om den blir tilberedt riktig. Aspen har imidlertid mye bein, noe som gjør den lite egnet som mat sammenlignet med andre fiskearter. Stammene i norske vassdrag er også sårbare, så det oppfordres til å slippe asp ut igjen om man får den på kroken.   

Naturlige agn som mindre byttefisk egner seg ypperlig til fiske etter asp. Husk å bruke fisk som er fanget i samme vassdrag, for å unngå spredning av sykdom og fremmede arter. Kunstige agn som wobblere, sluker eller gummijigger fungerer også utmerket når aspen jager aktivt.