Fiske

Fiske har lange tradisjoner i Norge. I all tid har nordmenn kombinert glede og nytte ved å bringe med seg fangsten hjem. Det finnes ingen andre land med så stor sportsfiskerandel i befolkningen.

Hva gjør NJFF for fisken og sportsfiskeren?

Sportsfiske er en av Norges viktigste friluftslivsaktiviteter, og om lag halvparten av Norges befolkning fisker minst en gang i året. Med et slikt omfang kreves det organisering.

Les mer her External-link icon

Sjøørretriket

Sentralt er det startet opp et stort og omfattende prosjekt for sjøørreten i Oslofjorden. Dette prosjektet heter «Sjøørretriket», og har som mål å forbedre gyte- og oppvekstområder, samt bidra til en helhetlig og god forvaltning av stammene i både sjø- og ferskvann.

Les om prosjektet, Sjøørretriket External-link icon
Bekkerestaurering

Sportsfiskeskolen

Sportsfiskeskolen er en serie med instruksjonsvideoer for deg som ønsker å lære mer om hvordan du fisker etter forskjellige arter med forskjellige metoder. Her finner du alt fra karpefiske til havfiske.

Se hele spillelisten til Sportsfiskeskolen External-link icon

Nyheter