MENY hamburgermeny Close-menu button

Stam

Stam er en fisk i karpefamilien. Som liten går den ofte i stimer, mens eldre fisk holder seg i små grupper eller alene.

Stam er en fantastisk sportsfisk, som både er sterk og kan bli stor. Den er også en typisk meitefisk, som man bør fiske med naturlige agn langs bunn med såkalte bunnmeiterigger eller under en dupp. Man kan også fiske med biter av brød på overflaten, noe som gir et visuelt og spennende fiske.

Gode agn til stam er pølse, reke og loff. I tillegg får man stam på det meste annet naturlig agn, slik som mark, mais, maggot, skinke, pasta, ost etc. Det kan diskuteres i hvilken grad man faktisk klarer å fore inn stam, i noen tilfeller gir det åpenbart effekt, mens i andre tilfeller er det mer usikkert. Men man kan definitivt få den mer i spisemodus på det du setter på kroken ved å hive uti noen biter av det samme først.

Lokaliteter med stor stam:

Glomma (Sarpsborg, Glomma, Kongsvinger og en rekke andre steder)
Nitelva
Leira
Drammenselva
Ågårdselva (Glomma)
Hobølelva

Stam har en meget begrenset utbredelse i Norge, og finnes kun i Tista, Glomma opp til Solør, Mosse-vassdraget med Hobølelva og i Drammenselva opp til Hellefoss.

Stam er en fisk som trives fortrinnsvis i elv med middels kraftig – rolige strømforhold, men den kan også påtreffes i stille- og brakt vann. De yngre fiskene går som oftest i stim, mens de eldre fiskene går i mindre grupper eller alene. Fisken går som oftest bunn-nært, og er meget sky og var for bevegelser på bredden.

Stammen er en våre mer storvokste karpefisk, og kan oppnå en størrelse på opptil 80 cm og 7 kg. En stam på 3 kg er likevel en veldig stor fisk å regne i norsk sammenheng, og ofte en drømmegrense for mange.

 

Stam blir som oftest kjønnsmoden rundt 3-4 års alderen.

Stam gyter i elver om våren (mai/juni), når vanntemperaturen har steget til om lag 15 grader. De gulaktige eggene fester seg til steiner, grener og planter, og klekker etter halvannen uke.

Stam kan forveksles med de fleste av våre karpefisker, men har til forskjell fra de andre en gattfinne som er avrundet utover.

Stam har en meget variert diett, og kan spise både vanninsekter, larver, krepsdyr og mindre fisk (når den blir eldre).

Stam er ingen utpreget matfisk, men kan i likhet med våre andre karpefiskarter fileteres og stekes.

Stam viser interessere for det aller meste av naturlige agn, partikler, brød, mais, pølser osv. Den er en opportunist som gjerne tar en god munnfull, så gjerne velg et litt større agn.