Havabbor

Havabbor er en langstrakt fisk som minner litt om gjørs. Den har to korte ryggfinner; den fremre har 7–9 piggstråler og den bakre én piggstråle og 12–13 bløtstråler.

Havabbor er en fisk med sydligere opprinnelse, og det betyr ofte sterke fisker som gir en god kamp på sportsfiskeutstyr!

Grunne områder med litt strøm er ofte rett medisin. Let etter steder med litt tidevannsstrøm og gjerne leopardbunn, det vil si variert og flekkete bunn. Gruntvannsområder på 3–4 meters dyp er perfekt hvis du også har mulighet til å nå kanten ut mot dypere vann. Ofte vil du se at havabboren trekker inn på grunt område for å jage småfisk og deretter trekke utover mot dypere vann. Strømsatte sund og større bukter er også bra områder så lenge det finnes byttefisk. Men husk at havabboren er en av de mest mobile artene og farer rundt etter jakten på mat. Derfor kan en god fiskeplass virke helt tom for fisk i en periode, for deretter å få besøk av en stim med jaktende havabbor i neste øyeblikk.

Høysesongen for havabborfiske er juni, juli, august, september og oktober: altså de varme månedene av året. Er det en mild vinter vil du kunne finne dem grunt også om vinteren. Er det en kald vinter trekker de ofte ned dypere, gjerne i fra 20-80 meter hvor de samles i stimer og jakter. Havabboren jakter ofte småfisk og er mest aktiv morgen og kveld. Kombineres dette av stigende vann mot flo sjø, er forholdene svært bra.

Prøv fiskelignende fluer, wobblere eller sluker når du er på jakt etter havabboren, og sveiv/trekk raskt inn! Havabboren er en utpreget jeger med høy fart, og du vil i praksis ikke kunne sveive fort nok for en havabbor.

Nokså vanlig langs Skagerrak og deler av Vestlandet, men fanges lengre nord også. 

Havabbor er en stimfisk som lever i grunne kystfarvann. Den oppholder seg ofte i elvemunninger og vandrer av og til opp i ferskvann. I den nordlige delen av utbredelsesområdet beveger den seg bort fra kysten til dypere farvann om vinteren. Havabboren eter krepsdyr, flerbørstemarker, små blekkspruter og fisk.

Arten kan bli opptil 100 cm lang og 9 kg, men fisker lengre enn 60 cm er uvanlige.

Havabboren blir kjønnsmoden når den er rundt 30 cm lang.

Havabboren gyter om våren og sommeren, der eggene legges i flere omganger.