Makrell

Nyfisket makrell hører sommeren til! Makrellen har et sort tigermønster på grønnlig rygg og den er hurtigsvømmende og sterk. Makrellen opptrer i store stimer.

Fra land:

Her lønner det seg å stå i samme område hvis du vet det er en god makrellplass. Duppmeite eller slukfiske med opphenger er svært effektivt. Bruk sluker som du kan holde rett under overflata. Litt rykk og napp øker fangsten!

Fra båt:

Makrellen flytter seg i stor fart. Det enkleste er å dorge med makrellhekle eller sluk. Da dekker du store områder. Før eller siden finner du makrellen!

Hele kysten, men vanligst sør

Arten foretar lange vandringer og kommer inn til norskekysten om sommeren. 

Om sommeren lever makrellen pelagisk i de øvre vannlagene, mens den om vinteren oppholder seg på 200–250 m dyp.Den er hovedsakelig utbredt i kaldt og temperert vann over kontinentalsoklene. Arten foretrekker en vanntemperatur høyere enn 6 °C.

Maksimal størrelse er en lengde på 66 cm og en vekt på 3,5 kg. Vanlig størrelse er opptil 40 cm og 700 g

Ett år gamle makreller er omtrent 21 cm, og to år gamle makreller 28 cm. Kjønnsmodenhet inntreffer når den er rundt 30 cm lang. Makrellen kan bli over 20 år gammel

Hos den østlige populasjonen skjer gytingen i februar–mai utenfor Spania og Portugal, i mars–juli vest for Irland og Storbritannia, og i mai–juli i Nordsjøen og Skagerrak. En gjennomsnittlig hunn gyter mellom 200 000 og 450 000 egg i løpet av en sesong.

Eggene svever fritt i vannet og klekkes etter 5–7 døgn. Larvene driver med havstrømmene til de er ca. 10 mm og går da over til et aktivt levevis. 

Det meste av gytingen skjer i nærheten av kystene.

Oppskrift med makrell