Rødspette

Rødspette er en fisk i flyndrefamilien. Den er lett gjenkjennelig på sin brune, glatte overside med de karakteristiske røde «spettene».

Man fisker stort sett rødspette og andre flyndrearter på samme vis.

Skal du fiske fra båt, bør du velge en lett havfiskestang med myk topp. Lengden bør være 7–8 fot og rundt 20 pund (200 gram slukvekt), noe som gir den rette myke følelsen som lett registrerer de små nappene. En mindre snelle med tynt multifilament (braid) 0,20 mm snøre holder. Her er det ytterst viktig å ha følelse og en topp som er lett å se. Merk gjerne toppen med fluoriserende teip eller lignende slik at du kan følge med på toppen av stanga med øynene. Ofte vil et lite løft være like godt tegn på napp som et tradisjonelt nøkk i snøret. Skal du fiske disse flyndrefiskene fra land, kan du bruke lett utstyr, men med litt lengde på stanga. Det vil være å foretrekke for å kunne kaste langt med flere opphengere. En myk tupp er igjen det beste. Med surfcastingstenger på 12–13 fot kan du oppnå de ekstra lange kastene med tyngre lodd. Agn som reker, mindre fiskestrimler, børstemark eller blåskjell er gode agn. «Spice» gjerne opp riggene med perler i forskjellige farger, og med små skjeer eller spinnerblad som beveger seg når man beveger på riggen.

Det meste av sportsfisket etter rødspette foregår på 20–60 meters dyp. Ofte er større bukter med jevnt dyp hvor bunnen består av grus, sand og skjell, perfekte områder. Slette partier, hvor det ellers er mye kupert terreng, blir en oase for denne flyndrefisken. Flere rødspetter står ofte i det samme området, slik at det er viktig å fiske flere ganger over her. Bifangst av andre flyndrefisk er helt vanlig på en god rødspetteplass.

Rødspette finner du langs hele kysten.

Rødspetta lever på sandbunn ned til ca. 250 m dyp langs hele norskekysten.  Den er vanligst på sandbunn, men finnes også på mudderbunn og grusbunn. Den går gjerne inn mot sandstrender ved høyvann og kan også leve i brakkvann.

 

Rødspetta blir normalt rundt 50 cm og 1 kg, men det er observert individer på opptil 1 m med en vekt på rundt 7 kg. Norgesrekorden er 5,2 kg og 69 cm.

Hannen blir kjønnsmoden for første gang ved en alder på 2–3 år, mens hunnen kjønnsmodnes ved en alder på 3–7 år.

De gyter på dypet, mest vanlig mellom 50 og 200 meter, i tiden fra februar til april eller mai. Hunnen gyter et stort antall egg (5000–550 000) som er cirka to millimeter i diameter. Eggene flyter opp til overflaten og driver omkring med havstrømmene. Ved 5 °C klekkes eggene etter 20 dager, og en liten, symmetrisk larve kommer ut.

Rødspetta kan forveksles med andre flyndrearter, men har stort sett tydeligere røde prikker. På hodet har den 4–7 beinknuter på en rekke fra øyet bak til den fremre delen av sidelinja.

Rødspetta lever av bunndyr, særlig gravende arter av muslinger, børstemark, sandormer og tanglopper, men også reker og sil (tobis).

Flyndrefisk og rødspetter egner seg godt som mat, og kan både helstekes eller fileteres.

Agn som fungerer bra, er små strimler av det hvite bukskinnet til makrell eller annen fisk. Også biter av kokt og renset reke er utmerket. Levende børstemark og sandorm er rødspettenes naturlige mat og fungerer utmerket, men kan være litt vanskelig å oppdrive. Kunstig børstemark og sandorm (for eksempel gulp) har ofte vist seg å gjøre en like god jobb.