Fiskekonkurranser

Terminlisteførte fiskestevner er konkurranser som arrangeres etter NJFFs regelverk for fiskekonkurranser.

NJ-01105- Foto_Vegard__Veberg.JPG

Terminlister

Informasjon om Norgescupstevner og terminlister. 

Se terminlister for fiskekonkurranser External-link icon

Isfiskekonkurranser

Isfiske er vår største konkurransegren, og gjennom hele vinteren arrangeres det lokale, regionale og nasjonale konkurranser. Vinner kåres etter totalvekt, ofte med abbor som tellende art. Hvert år sender vi et landslag til nordisk mesterskap, basert på individuelle resultater under norgescupen. Første helga i mars arrangeres NM, hvor det er både lag- og individuell konkurranse.

Tradisjonelt meite

Konkurransene i tradisjonelt meite foregår fra land i sommerhalvåret. Under tradisjonelt meite brukes gjerne lengre meitestenger og naturlige agn, og resultater baseres på totalt vekt. Under disse konkurransene teller ofte flere arter.

Sjøfiskekonkurranser

Enkelte lokalforeninger har et betydelig engasjement i sjøen, og arrangerer sjøfiskekonkurranser. Disse foregår fra land, og man kan benytte både kunstig og naturlig agn. Arrangør bestemmer hvilke arter som gjelder, men det er totalvekt som avgjør hvem som vinner.

Digitale konkurranser

Det siste året har NJFF satses litt på digitale plattformer, og arrangert flere digitale konkurranser. Dette er lavterskel – konkurranser som gjør det enklere for barn og voksne og delta. Dette er noe vi kommer til å satse mer på fremover.

 

Havfiskekonkurranser

NJFF har i liten grad egne havfiskekonkurranser, men regelverket her følger de til enhver tid gjeldende regler som Norges Havfiskeforbund har – www.norgeshavfiskeforbund.no 

Moderne meitekonkurranser

Grenen har i prinsipp opphørt grunnet forbud mot bruk av keepnet, men i slike konkurranser vises det til regelverket Norsk Konkurransefiskeforbund til enhver tid har.

Sjøørretkonkurranser

Enkelte lokalforeninger arrangerer egne sjøørretkonkurranser. Her bestemmer arrangør fiskereglene, men ofte baseres resultatet på lengst eller størst fisk. Gjenutsetting er vanlig praksis.

Predatorfiskekonkurranser

De senere årene har fiskekonkurranser etter abbor og gjedde skutt i været, og noen av våre lokalforeninger slenger seg på denne trenden. Resultater baseres ofte på totallengde for et visst antall fisker.

NJFF har laget regler for konkurranser innen isfiske, sjøfiske, tradisjonelt meite, som er de mest bruket konkurranseformene.

​​​​​​I regelverk for fiskekonkurranser finner du både generell konkurranseinformasjon, og særskilte regler for de ulike konkurransegrenene.

Det er selvfølgelig ikke noe i veien for å bruke disse reglene som utgangspunkt for andre type fiskekonkurranser, slik som fluefiske, dorgefiske med mer.​

Regelverket for nordisk mesterskap finner du her.

Viktige frister

Registrerings- og søknadssenteret for elektroniske terminlister åpner onsdag 01. september. Frist for registrering av terminstevner inkludert søknader om RM, NC og NM (2025) er 1. oktober

Tildeling av stevner skjer normalt innen 15. oktober.

Søknad om å avholde NM og nordisk mesterskap​​​

Frist for lokalforeningene til å søke NJFF om tildeling av NM-arrangement og nordisk mesterskap i isfiske i de årene NJFF står som arrangør, er 1. juni året i forveien.

 • Søknader om å arrangere Nordisk Mesterskap sendes direkte til Sondre Breian, sportsfiskekonsulent i NJFF.
  E-post: [email protected]
 • Søknader om NM gjøres i søknadssenteret. I forbindelse med søknad om RM, NC og NM i søknadssenteret ligger det inne fastlagte datoer for alt unntatt NM i tradisjonelt meitefiske; den kan nemlig gjennomføres innenfor tidsrommet 1. juni til 4. september. For NM i tradisjonelt meitefiske er det altså opp til søker å finne en dato innenfor gitt tidsrom. Stevner som legges inn på de fastsatte datoene registreres altså som søknader, og godkjennes av Sondre Breian (NC og NM) samt regionslagene (RM). Kontakt Sondre Breian ved ønske om avvik fra fastsatte datoer på RM, NC og NM.
 • Lokale åpne stevner lagrer dere direkte i søknadssenteret. Disse søkes det altså ikke på.

Når stevner er tildelt (godkjent) fører arrangørforeningene sine egne stevner opp i aktivitetskalenderen i NJFF-portalen. Husk å registrere eventuelle endringer som f.eks. flytting eller avlysning av stevner i aktivitetskalenderen forløpende.  

Søknadssenteret finner du her.

Sjekkliste for NM-arrangører

Profilering, økonomi og støtte til NM-arrangører

Datoer for NM

NM-arrangementer skal avholdes på følgende dager:

 • NM isfiske, første søndag i mars
 • NM tradisjonelt meitefiske, 1. juni – første helga i september
 • NM sjøfiske, andre søndag i september

Arrangør kan søke om å fravike disse datoene.​

Datoer for regionsmesterskap

Regionsmesterskap skal avholdes følgende dager:

 • RM isfiske, siste søndag i februar
 • RM tradisjonelt meitefiske, andre søndag i august
 • RM moderne meitefiske, nest siste søndag i august
 • RM sjøfiske, første søndag i september         

​Arrangør kan søke om å fravike disse datoene.

Startkort kan bestilles i n[email protected] eller på tlf. 66 79 22 00

Andre grener

Foreninger og regionslag står fritt til å arrangere terminstevner og RM i andre grener, som f.eks. sjøfiske, gjeddefisk, sjøørretfiske, fluekasting osv. Eventuell datoer for RM i andre grener er fritt, så lenge de ikke kolliderer med de fastlagte datoene for NC/RM/NM-stevner. ​

Har du spørsmål om terminlistene, ta kontakt med Sondre Breian eller mobil: 46910662

 

Kontakt fiskekonkurranser:
Sondre Breian tlf: 46 91 06 62 ​