Laksefiske i Alta

Fiskeregler

Nordmenn er det folkeslaget i verden som fisker mest. I løpet av året vil nærmere halvparten av oss ta frem stang eller snøre i håp om fiskelykke.

Publisert: 07. juni 2021 kl. 11.54

Sist oppdatert: 18. oktober 2022 kl. 11.02

De fleste av oss er så heldige å ha fiskemuligheter i nærområdet, og vi er flinke til å benytte oss av dem. Er vi like opplyste om fiskereglene i landet? Vet vi når det er lov å fiske hvor? Hvor kreves det fiskekort og når behøves det ikke? Skal du fiske laks og sjøørret i elv må du betale en fiskeravgift.

Barns fiske

I perioden 01. januar til 20. august har barn under 16 år rett til å fiske gratis i ferskvann. Dette gjelder også i vann der det ikke selges vanlige fiskekort. Hos Statskog er det fritt fiske for alle opp til 20 år. I elver med laks, sjøørret og sjørøye må barn ha fiskekort, men fram til de er 18 år trenger de ikke å betale fiskeravgift (mer om den lenger nede).

Grunneiers tillatelse

For det vanlige innlandsfiske er det grunneier som bestemmer hvilke fiskeregler som skal gjelde. Det betyr i praksis at to fiskevann som ligger ved siden av hverandre kan ha vidt forskjellige fiskeregler. Det finnes ikke lenger noe som heter nasjonalt minstemål, men både minstemål og maksmål forekommer, men med ulike mål etter hvor du fisker. Informasjon om fiskereglene får du hos kortselger.

Miljødirektoratet regulerer laksefisket

I anadrome vassdrag (elver med laks, sjøørret og sjørøye), setter Miljødirektoratet regler for både antall fisk som kan fiskes opp og lengden på fiskesesongen. Her kan likevel grunneiere eller foreninger som forvalter fiskeretten sette lokale regler i tillegg, så lenge de er innenfor de rammene Miljødirektoratet har satt. Dette kan for eksempel være mindre kvoter, hunnfiskfredning, høyere minstemål, -maksmål og lokale fredningstider. Svært mange av disse finner du hos inatur.no

Gratis fiske i sjøen                                

I sjøen er det gratis fiske for alle med stang og håndsnøre. Det å kunne stå på svaberget med stanga eller å ro ut med makrellharpa eller torskepilken er en selvfølgelighet for oss, men det er faktisk en sjeldenhet i resten av verden. Å høste av fiskeressursene i sjøen har vi har alltid sett på som en del av allemannsretten som vi også vil at kommende generasjoner skal nyte godt av. ​​​
Det er minstemål på en rekke arter vi fisker etter i saltvann. Disse er det viktig at overholdes -les mer om det på Fiskeridirektoratets sider​

Ikke fisk torsk i Oslofjorden

Fra og med 15. juni 2019 ble det forbudt å fiske torsk innenfor grunnlinjen fra og med Telemark og til grensen mot Sverige. Forbudet gjelder hele året.​ Bestanden må bygge seg opp igjen, da den nå er på et historisk lavmål. 

Fiskeravgift

Alle over 18 år må løse fiskeravgift til staten om de ønsker å fiske i vassdrag med anadrom laksefisk (laks, sjøørret og sjørøye). I tillegg må du kjøpe fiskekort.

Man trenger ikke fiskeravgift for å fiske i ferskvann der det ikke er laks, sjøørret eller sjørøye. Da trenger du kun lokalt fiskekort eller tillatelse av grunneier/ fiskerettshaver. 

Barn under 16 år fisker gratis i perioden 1. januar til 20. august unntatt i vassdrag med anadrom laksefisk. Skal barn og ungdom under 18 år fiske laks, sjøørret eller sjørøye , trenger de ikke betale fiskeravgift, men må vanligvis betale det lokalt fiskekort. Dette varierer imidlertid svært mye, så det er viktig å sette seg inn i det lokale regelverket.

Fiskeravgiften betales til Miljødirektoratet og kan betales på nett.

Fiskevettreglene

Fiskevettreglene

Norges Jeger- og Fiskerforbund har laget åtte fiskevettregler som skal sikre et trygt og hensynsfullt fiske, enten du ferdes i ferskvann eller sjø.

Fiskevettreglene