Nå kommer årets momskompensasjon

Oversikt over mottakere av årets momskompensasjon og tildelt beløp ligger nå på Lotteri- og stiftelsestilsynets sider.

Publisert 20. desember 2022 kl. 10.07

Momskompensasjonsordningen skal fremme frivillig aktivitet gjennom å kompensere for kostnader som frivillige organisasjoner har hatt til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester. Over to milliarder kroner blir betalt ut i 2022.

Oversikt over mottakere av årets momskompensasjon og tildelt beløp ligger nå påLotteri- og stiftelsestilsynets sider.

NJFF trekker 1%, i tråd med regelverket, fra beløp oppgitt. Pengene utbetales før årsskiftet.