Jakthund - dressurinstruktør 2024

 • Fra:
  03.05.2024 kl. 16.00
 • Til:
  05.05.2024 kl. 18.00
 • Varighet:
  3 dager
 • Sted:
  Norsk Skogmuseum, Elverum
 • Pris:
  Medl: 2600,- / Ikke medl: 3300,-
 • Påmeldingsfrist:
  24.04.2024
 • Arrangør:

Teori og praksis går hånd i hånd gjennom hele kurset. Deltakerne skal først lære teorien bak øvelsen, før de skal praktisere dette på egen hund, før de igjen skal instruere de andre i øvelsen: Veiledning og instruksjon med instruktør/lærer, forelesning, gruppearbeid, diskusjon, demonstrasjon og praktisk trening/arbeid.

Deltakere til kurset må ha gjennomført Jakthund grunnkurs.

Det skal legges vekt på egnethet for praktisk øving for deltakerne. Instruktøren vil fortløpende vurdere hver kandidats kunnskaper om hund og instruksjon, spesielt med tanke mot egnethet som fremtidig instruktør. Instruktøren vurderer kandidatene som bestått/ ikke-bestått. Alle deltagerne skal inneha instruktørrollen i praksisdelene, samt demonstrere innlæringsveien for de forskjellige øvelsene.

Tid:

 • Fredag 3. mai: 16.00-21.00
 • Lørdag 4. mai: 09.00-18.00
 • Søndag 5. mai: 09.00-18.00

Sted: Norsk Skogmuseum
 

Målgruppe:

 • Aktuelt for alle som ønsker å bli jakthund dressurinstruktører i NJFF.
 • Anbefales også for jakthundeiere som ønsker å få mer kompetanse om hund og jakthunddressur.
 • Kurset er obligatorisk for de som ønsker å bli NJFF instruktører innen jakthunddressur.
 • Alle deltakerne må på forhånd ha tatt kurset; Jakthund grunnkurs, 6231.

Læringsmål

 • Deltakerne skal få god innsikt i dressur av jakthunder og de momenter som skal til for å få en lydig og dressert jakthund i hverdagen og på jakt.
 • Deltakerne skal kunne dele opp en øvelse i ulike momenter og på en pedagogisk god måte kunne gi veiledning og instruere i de ulike øvelsene.
 • Deltakerne skal selv kunne lære inn momentene på egen hund.
 • Deltakerne skal selv kunne planlegge og gjennomføre et jakthunddressurkurs.

 

Deltagerne bør ha med:

 • Egen hund
 • Leiebånd (180 – 200 cm)
 • Dressurhalsbånd/lenke
 • Leke hunden er vant med å bruke (fille etc)

 

Kurslitteratur/materiell
Pensum er boka "Dressur av jakthunder - Fra valp til god jaktkamerat", Norges Jeger- & Fiskerforbund, 2019.

Instruktørheftet for NJFFs jakthundinstruktører, NJFF. Arrangør og instruktør har tilgang til dette heftet gjennom NJFFs portal. Instruktøren har tilgang til ulike ppt-presentasjoner av temaene som ligger tilgjengelig på Min Side i NJFFs portal.

 

Kvalifiserende/test/eksamen:

 • Avsluttende praktisk eksamen den siste dagen.
 • Alle deltakerne skal instruere nye ekvipasjer i utvalgt øvelse.
 • Instruktøren vurderer kandidaten som bestått/ ikke-bestått.
 • Deltatt som aspirant på minimum 1 dressurkurs, studieplan 326 eller 327.
 • Alle trinn over må være gjennomført før du blir autorisert.

Studieplan 328 Jakthund dressurinstruktør: https://www.naturogmiljo.no/studieplaner/328

 

Instruktør er regioninstruktør dressur, Ann Reidun Borgen.

 

Pris: 2600 medlem i NJFF/3300 ikke-medlem.

Påmelding: Her i aktivitetskalenderen innen 19. april.

 

Program:

Fredag 3. mail kl. 16.00-21.00:

Velkommen:

Registrering, gjennomgang av kursprogram og praktisk informasjon.

Teori og praksis: 

Øvelsen - "SITT" (5t)

- Repetisjon og gjennomgang fra Jakthund grunnkurs

- Presentasjon av innlæringsveien for "SITT", teori (1t)

- Alle deltakerne skal gjennomføre innlæringsveien for "SITT" på egen hund, praksis (2t)

- Alle skal være instruktører og veilede hverandre gjennom innlæringsveien for "SITT" (2t)

 

Lørdag 4. mai kl. 09.00-18.00:

Teori og praksis: 

Øvelsen - innkalling (5t)

- Presentasjon av innlæringsveien for innkalling - to modeller skal gjennomgås, teori (1t)

- Alle deltakerne skal gjennomføre innlæringsveien for innkalling på egen hund, praksis (2t)

- Alle skal være instruktører og veilede hverandre gjennom innlæringsveien for innkalling (2t)

Teori og praksis:

Øvelsen - lineføring (4t)

- Presentasjon av innlæringsveien for lineføring, teori (1t)

- Alle deltakerne skal gjennomføre innlæringsveien for lineføring på egen hund, praksis (2t)

- Alle skal være instruktører og veilede hverandre gjennom innlæringsveien for lineføring (1t)

 

Søndag 5. mai kl. 09.00-18.00:

Teori og praksis: 

Øvelsen - apport (4t)

- Presentasjon av innlæringsveien for apport, teori (1t)

- Alle deltakerne skal gjennomføre innlæringsveien for apport på egen hund, praksis (2t)

- Alle skal være instruktører og veilede hverandre gjennom innlæringsveien for apport (1t)

Teori og praksis:

Tips for jakthundinstruktøren (3t)

- Praktisk informasjon om å holde kurs

- Bruk av instruktørheftet

- Øvelsen - DEKK - GÅ BAK, demonstrasjon og praktiske øvelser

Oppsummering og eksamen:

Oppsummering og gjennomgang av kurset før eksamen. (3t)

 

Det forutsettes at boka er lest på forhånd.

På kurset vil fokus være på kapittel 8 i boka.

Alle deltakerne må ha med egen hund på kurset.

Legg i kalender
KONTAKT

Ada Bredalen

Tlf: 91127732

Del: