Info fra fiskeutvalget

Publisert: 04. mai 2023 kl. 20.55

Grunnet sein vår og vegforholdene til våre fiskevann har fiskeutvalget kommet frem til at årets kupefisking i Slompa og Mellomtjernet utsettes. Det sees på en løsninger til en storaksjon nermere sommeren.

-Fiskeutvalget