Grue Jeger- og Fiskeforening

Velkommen til våre sider

Grue Jeger- og Fiskerforening ble dannet i 1931. Foreningen er i dag en av Grues største foreninger med sine ca. 300 medlemmer. Grue JFF disponerer ca 90 000 mål med skogområder, hvor vi har mer enn 25 fiskevann. Terrenget er delt inn i 2 hovedområde, kommuneskog og utmarkslagskog.

Vi legger stor vekt på å utdanne egne instruktører innenfor de viktigste områder. Foreningen er meget aktiv innen fiskekultivering og viltpleie.

Følg oss gjerne på Facebook

381269_133366730112227_1925068787_n.jpeg

Aktuelt

Geir Furuberg

Leder

Øyvind Hammer

Nestleder

Ole Bredvold

Leder skyteutvalg

Bjørn Egil Vestmo

Leder jaktutvalg

Lena Bodding

Sekretær

Terje Melsnes

Styremedlem

Sivert Opsahl Gjermshus

Styremedlem

Stein Roger Ottesen

Styremedlem

Hans Werner Halvorsen

Kasserer

Stein Roger Ottesen

Leder fiskeutvalg

Vidar Koksvik

Styremedlem

Bjørn Egil Vestmo

Styremedlem

Terje Melsnes

Leder rifleutvalg

Aasmund Aaseth

Studieansvarlig

Vidar Koksvik

Kasserer

Aasmund Aaseth

Styremedlem

Beate Aabakken

Styremedlem

Ole Bredvold

Leder lerdueutvalg