Grue Jeger- og Fiskeforening

Velkommen til våre sider

Grue Jeger- og Fiskerforening ble dannet i 1931. Foreningen er i dag en av Grues største foreninger med sine ca. 300 medlemmer. Grue JFF disponerer ca 90 000 mål med skogområder, hvor vi har mer enn 25 fiskevann. Terrenget er delt inn i 2 hovedområde, kommuneskog og utmarkslagskog.

Vi legger stor vekt på å utdanne egne instruktører innenfor de viktigste områder. Foreningen er meget aktiv innen fiskekultivering og viltpleie.

Følg oss gjerne på Facebook

GrueJFF_Vann.jpg

Aktuelt

Geir Furuberg

Leder

Øyvind Hammer

Nestleder

Morten Sundkøien

Leder rifleutvalg

Arne Martin Skyrud

Studieansvarlig

Bjørn Egil Vestmo

Leder jaktutvalg

Lena Bodding

Sekretær

Hans Werner Halvorsen

Styremedlem

Hans Werner Halvorsen

Kasserer

Stein Roger Ottesen

Leder fiskeutvalg