Jakt

Nord-Odal JFF tilbyr et stort, variert og spennende terreng i Nord-Odal med nesten 200 000 mål variert terreng med gammelskog og ekte villmarksfølelse. Terrenget består hovedsakelig av granskog med en del furu. Kupert og variert med gammelskog, plantefelt og myrdrag. Området er utenfor ulvesonen.

Bestand

Bestanden av skogsfugl har vært under middels, men linjetaksering og rapporter fra jegere tilsier en bestand i vekst. Bestanden av hare har vært stabilt god i mange år.

 

Generelle regler 

Følgebrev med jaktregler skal medbringes under jakt. Jaktkort anses ugyldig uten dette. Alle jegere plikter å sette seg inn i reglene.
Det er obligatorisk rapportering etter endt jakt uavhengig av fangst. Ved oppsyn plikter jeger å vise jaktkort uoppfordret.

ALL brunfugl totalfredet. Det er også innført en baglimit på 1 fugl pr. dag pr. jeger i første jaktperiode

For periode 16.10 til 23.12 er det innført baglimit på 2 fugl pr. dag pr. jeger.

 

Rapportering

Skal skje senest ti dager etter endt jakt. Innlevert jaktrapport er en forutsetning for å få kjøpt jaktkort senere.
For all jakt med hund før 5/10 kreves sauerenhetsbevis. Hunder under 10 mnd trenger ikke bevis, alder må dokumenteres.

 

Orrfugltelt

Nord-Odal JFF har et militært lagstelt med ståhøyde, vedovn, tregulv og benker. Det er godt med vinduer og ypperlig for fotografering og kikking på orrfuglleik om våren. Teltet kan forøvrig brukes året rundt dersom det er ønskelig. Vi oppfordrer alle
besøkende til å skrive i gjesteboka, om antall fugl osv.
Antall og utvikling av bestand over tid er viktig informasjon for oss. At alle bruker teltet med forsiktighet og tar med søppel hjem tar vi som en selvfølge.

Mer info og booking av denne finner du her


Jaktkort

Småviltkort lagt ut for salg for både medlemmer og ikke medlemmer på inatur:

All info om samjakta ligger ikke ute på iNatur, så husk å sjekke innom inatur for oppdateringer før du stikker ut på jakt.

Det er også lagt ut bukkekort og rådyrkort for både medlemmer og ikke medlem:

samt kort for hundetrening:

https://www.inatur.no/.../hundetreningsterreng-i-nord-odal

 

Jakt-, bever- og rådyrkort for medlemmer

 

Husk at som medlem i Nord-Odal Jakt- og fiskeforening fisker du gratis i alle våre fiskevann som foreningen disponerer