Hjortejakt 221218, Stange Almenning

Jakt

I foreninga sitt nærområde finnes to tilbydere av ulike jaktkort; -Stange Almenning og Stange Viltstellområde. Foreninga har eget viltutvalg med oppgaver innen jaktbare arter.

Jakt i Stange Almenning

Stange Almenning har 125 000 dekar med jaktterreng som kan gi deg gode jaktopplevelser. Kortsalg til innenbygdsboende i gamle Stange lensmannsdistrikt. Det er òg kortsalg til de som leier koier eller fester hyttetomt, og det finnes gjestekortordninger.

​På Romedal Almenning og Stange Almenning (RASA) sin hjemmeside kan man velge hvilken almenning man ønsker å jakte i, velge hvilke type jakt man vil utøve, for så å kjøpe ønsket jaktkort. For elgjakt må man søke seg til et eksisterende jaktlag for en femårs periode, men for øvrige jaktformer er man mer fristilt.

​For mer informasjon se hjemmesida til RASA​.

 

Felling og fangst av mindre rovvilt i Stange Almenning

Ved felling eller fangst av mindre rovvilt i Stange almenning kan man sikre seg gratis jaktkort for påfølgende jaktsesong. Fra og med 2022 finnes eget jaktkort for mindre rovvilt. Dersom man har ett av de øvrige jaktkortene som selges på almenningene; småvilt, elg, hjort, rådyr eller bever, kan man òg jakte rovvilt. I tillegg må man ha betalt jegeravgift.

Mer enn 50 poeng gir gratis jaktkort på småvilt. Det trekkes ut gavepremier blant alle som har mer enn 15 rovviltpoeng. Vilt kan fremvises til Adrian Lien Larsson tlf. 414 71 829 eller Kjetil Mostue tlf. 908 25 909 som vil registrere poengene. ​​Viltet skal vises fortløpende.

Poengtabell
ArtPoeng
Villsvin50
Mårhund50
Mår25
Rev15
Grevling10
Mink10
Korp/ravn10
Mellomskarv10
Røyskatt5
Kråke3
Nøtteskrike3
Skjære1

 

For mer informasjon vises til hjemmesida til RASA: Regler for beskatning og rovvilt​.

 

Villsvinjakt i Stange Almenning​

For å jakt villsvin trengs, på generelt grunnlag, grunneiers tillatelse samt gyldig storviltprøve for gjeldende jaktår. Som det framgår av poengtabellen for rovvilt er Stange Almenning (SA) positive til villsvinjakt, og den som har løst lovlig jaktkort i SA, være seg jaktkort for småvilt eller storvilt, kan jakte villsvin forutsatt gyldig storviltprøve. For øvrig er villsvin en uønsket, svartelistet art i Norge, og kan dessuten felles med hagle/slugs i tillegg til grov riflekaliber.

 

Revepass i Stange Almenning

Ordningen med Revepass startet som et forskningsprosjekt "På spor etter rødreven" for å se hvilken innflytelse revejakt hadde på predasjon av rype, skogsfugl, hare og rådyr. Prosjektet er i hovedsak avsluttet, men for å få fellingshonorar for felt rev er en forutsetning at revepass er løst. 

Revepass gir mulighet til å få kr. 300,- i fellingshonorar pr. felte rev. Revepass selges for kr. 200,- hos Olav Rom Østerhaug, som òg har lokalt mottaket av de felte revene i Revepassordningen.

Som innenbygdsboende kan man jakte rev på ordinært vis ved å løse jaktkort for småvilt i Stange Almenning uavhengig av det såkalte Revepasset. Revepasset er en ordning den enkelte jeger står fritt i å velge i tillegg til kravet om jaktkort.

Har man som innenbygdsboende ett av jaktkortene som selges i Stange Almenning kan man kjøpe Revepass og jakte rev, man trenger da ikke spesifikt kjøpe jaktkort for småvilt. Dersom man har løst småviltkort, trenger man ikke løse smårovviltkort i tillegg for å jakte rev.

Som utenbygdsboende kan man løse Revepass og jakte i Stange Almenning uten å løse jaktkort, men man MÅ jakte sammen med en innenbygdsboende som har jaktkort i Stange Almenning. Utenbygdsboende som har løst Revepass kan bruke ett og samme Revepass i Romedal Almenning, men MÅ da på samme vis jakte sammen med jeger i Romedal Almenning.

Kontaktinformasjon for salg av Revepass og lokalt mottak: Olav Rom Østerhaug, mobil: 995 74 837, adresse: Plogjons veg 100, 2334 Romedal Kartlink

For hver felte rev må et fellingsskjema fylles ut. Skjemaet er grunnlag for å løse ut fellingshonoraret. Skjemaet finner du her: Fellingsskjema rødrev

Dersom rev er levert ved mottak er SMS-varsling tilstrekkelig, visning er ikke nødvendig. Felt rev varsles via SMS til Adrian Lien Larsson tlf. 414 71 829 eller Kjetil Mostue tlf. 908 25 909 

 

Skogsbilvegene i Stange A​lmenning

Informasjon om skogsbilvegene finnes på RASA sin hjemmeside: Vegavgift. Vegavgift kan kjøpes i deres nettbutikk og via SMS.

 

Overnatting i Stange Almenning

Det finnes flere åpne koier i almenninga sammen med gapahuker og teltplasser. Informasjon om koiene kan leses på RASA sin hjemmeside: Koier

 

Jakt i Stange Viltstellområde

Stange Viltstellområde består av om lag 23 000 mål og byr på jaktopplevelser på rådyr og småvilt. 
 

Rådyrjakt: Viltstellområdet har årlig om lag 40 rådyr-retter, satt ut fra fri kvote. Rådyr-rettene selges til enkeltjegere og jegere som selvstendig har organisert seg i lag. 

Småviltjakt: Muligheter for fugl- og harejakt, samt jakt på rev.
 

Viltstellområdet deles i mindre vald.​
 

For informasjon og kjøp av jaktkort kontakt Tom Sagbakken på e-post:  sagbakken.tom@gmail.com 

 

Trykkende killing mod.1.jpg
Trykkende killing. Foto: Adrian Lien Larsson.

Utvalget sine oppgaver henger tett sammen med jaktbare dyr og fugler. Utvalget samarbeider med Romedal og Stange Almenninger (RASA).

​​​​​​Skogsfugltaksering, Leikregistrering, rydding av orrfuglleiker samt kjentmannsvirksomhet ved jakthundprøver for fuglhunder er utvalgets aktivitet innen fugl.

For jaktbare dyr er gauperegistrering en viktig aktivitet ​sammen med fokus på rådyr via støttefôring og "slåttvandring" for å redde rådyrkillinger.

Utvalget registrerer rovviltpoeng for mindre rovvilt felt i RASA sitt jaktområde.​​ Videre er jaktstatistikk oppgaver for utvalget.